TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Teknisten palveluiden
lautakunta7430.03.20061 Vihl
 
________________________________________________________________________________
 
        
1081-2006 (064)
 
Multahankinnat
 
Tiivistelmä: -
 
Tekplk 74
 
Viherlaitos:
 
Viherlaitos pyysi tarjouksia viherrakentamiseen soveltuvasta mullasta vuoden 2006 hankintoihin, jotka tekevät arviolta n. 120.000 euroa. Määräajassa saatiin tarjoukset seuraavilta liikkeiltä:
 
Etelä-Suomen Multaravinne Oy Ahomäentie 10 30100 Forssa
Soraliike Lehtovaara Ky Uitontie 10 21500 Piikkiö
Vapo Oy Myynti- ja toimitusprosessi Palojoentie 500 31960 Orisuo
Maanrakennus Reino Isotalo Oy Hiljasentie 28 B 27710 Köyliö
V-S Puutarhamulta Oy Kokkokatu 46 20100 Turku
Pöytyän Maanparannus Oy Ollilantie 5 21800 Kyrö
 
Kuljetusliike Suvinen Oy ei tarjonnut.
 
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimmilta toimittajilta valintaperusteina hinta, laatu, toimituskyky ja hankinnan ympäristövaikutukset. Tarjouksista on tehty vertailu. Toimitushinnaltaan halvin on Pöytyän Maanparannus Oy, toimituskyvyltään huonoin on Etelä-Suomen Multaravinne Oy, ympäristövaikutuksista ei tarjouksissa ollut juurikaan mainintoja. Kaikkien tarjoajien mullasta ei ole tehty tutkimuksia tänä vuonna eikä niitä voida vertailla vielä laadullisesti. Viherlaitos pyytää tarjoajia toimittamaan uudet tuoteselosteet ja analyysitiedot ennen lopullista hyväksyntää.
 
Liite 1 Vertailutaulukko
 
Kaupunginpuutarhuri Mari Helin:
 
Ehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää, että kasvualustaksi tarvittava multa hankitaan v. 2006 edullisuusjärjestyksessä alueittain ja laaduittain kokonaistaloudellisesti edullisimmilta seuraavilta toimittajilta, tarjotuilla hinnoilla ja ehdoilla:
 
Pöytyän Maanparannus Oy
Vapo Oy Myynti- ja toimitusprosessi
VS-Puutarhamulta Oy
Etelä-Suomen Multaravinne Oy
Maanrakennus Reino Isotalo Oy
Soraliike Lehtovaara Oy
 
Samalla Teknisten palveluiden lautakunta päättää toimittajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevan kuitenkin, että Viherlaitokselle toimitetaan ensin hyväksyttävät todistukset mullan laadusta ja muut tarjouspyynnössä vaaditut todistukset. Tässä vaiheessa hankintapäätös on tehty ilmoitetuista valintatekijöistä hinnan perusteella. Koska yksi ja sama multasekoitus ei ole paras eikä välttämättä edes sopiva kaikille kasveille, tehdään muiden valintaperusteina mainittujen kokonaistaloudellisen edullisuuden tekijöiden osalta valinta tilauskohtaisesti, huomioiden tarvittava laatu, toimituskyky ja noutokuormille etäisyys noutopaikasta. Mikäli edullisimman tarjoajan kapasiteetti ei yksin riitä, voidaan tämän lisäksi käyttää myös muita tarjoajia edullisuusjärjestyksessä.
 
Samalla lautakunta toteaa, että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua siitä kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
 
 
JAKELU
ao Tarjoajat
 


Liitteet:
  
Tekplk 74
Liite 1:Vertailutaulukko