LIITE 1 77
SOSLA 12.1.2005
 
Asiakaspalvelujen suoritehinnat 2005
 
Palvelutuottaja Palvelu Käyttöpv. hinta 2004 Käyttöpv. hinta 2005 Asiakkaat
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut  
Invalidiliiton Turun asumispalvelut asumispalvelu perusmaksulk 42,50 45,00 6
asumispalvelu hintalk I - II 71,00 - 74,00 77,00 - 98,00 21
Invalidiliiton Lahden palvelutalo palvelumaksu 71,00 76,50 1
Kuurojen palvelusäätiö Uusi Sampola palveluasuminen 70,00 75,50 1
työkeskus 50,80 52,30 1
Suomen Kuurosokeat ry Kuurosokeiden toimintakeskus palvelumaksu 104,00 109,17 1
Kehitysvammaisille tarkoitet palvelut  
Koivikko - yhteisö perusmaksu 59,71 59,71 1
työ- ja päivätoiminta - 33,00 1
Raisio Neliapilan palvelukoti palveluasuminen 62,00 69,00 3
työtoiminta 30,00 30,00 3
Salon Hoitokoti Littoisten toimipiste hoitopäivähinta 72,00 - 78,00 78,00 - 84,00 8
Sylvia-koti yhteisöhoito 102,00 106,00 1
asumispalvelu 71,30 75,50 2
työtoiminta 41,00 45,00 2
Tapola kyläyhteisö asumispalvelu 53,50 69,00 1
työtoiminta 23,50 38,50 1
yhteisöhoito   138,00 1
Kårkulla samkommun laitoshoito 178,89-225,53 191,50 - 234,52 3
asumispalvelut 58,00-86,36 59,00 - 84,25 8
työtoiminta 35,12 36,20 - 53,27 9
suojatyö 46,72 46,48 4
Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry asumispalvelut (kolme hoitolk) 38,89 - 174,84 40,56 - 182,34 41 + 2
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri palvelukeskus (hoitolk 1-6) 87,00 - 233,00 92,00 - 247,00 Laitoshoidon ja asumispalvelujen piirissä yhteensä n. 170 kehitysvammaista
kuntoutuskeskus (hoitolk 1 - 7) 108,00 - 1000,00 113,00 - 1000,00
asumispalvelut 36,00 - 154,00 36,00 - 166,00
työtoiminta 38,00 - 240,00 39,00 - 250,00
kotiin annettava hoito 212,00 300,00