Liite 1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.1.2013

Vuosi 2011

Vuosi 2012

Vuosi 2013

 

 

 

 

Sosiaalityö

 

Avoinna koko kesän

Avoinna koko kesän

Avoinna koko kesän

Perusterveydenhuolto

Keskusta 1 terveysasema

 

Avoinna koko kesän.

Keskustan terveysasema (= 1, 2 ja 3) toimii yhdistettynä terveysasemana puolella henkilökunnalla ajalla 18.6.- 19.8.12

Yhteispäivystyksen muutoksista johtuen on terveysasemia pidettävä auki laajemmin kuin kesällä 2012.

 

Keskitettyä toimintaa toteutetaan ajalla 24.6.-11.8.2013. Suljettuina tuolloin ovat Mullintien ja Maarian asemat sekä diabetesvastaanotto.

 

Mäntymäen ja Keskustan terveysasemat toimivat supistellulla henkilökuntamiehityksellä, samoin Runosmäen ja Varissuon terveysasemat.

 

Kirkkotien terveysasema jouduttaneen sulkemaan YHTS:n vaatimuksesta joksikin aikaa heinäkuussa, kuten aiempinakin kesinä.

 

Keskusta 2 terveysasema

 

Avoinna koko kesän.

-

Keskusta 3 terveysasema

 

Avoinna koko kesän.

-

Kirkkotien terveysasema

 

Terveysasema suljettu 11.-31.7. Kyseisenä aikana palvelut annetaan Varissuon terveysasema.

terveysasema suljettu ajalla 18.6. – 19.8.12 ja palvelut annetaan Varissuon terveysasemalla kyseisenä aikana

Mäntymäki 1 terveysasema

 

Avoinna koko kesän

Mäntymäen terveysasema (= 1, 2 ja 3) toimii yhdistettynä terveysasemana puolella henkilökunnalla ajalla 18.6.- 19.8.12

Mäntymäki 2 terveysasema

 

Avoinna koko kesän

-

Mäntymäki 3 terveysasema

 

Avoinna koko kesän

-

Runosmäen terveysasema

 

Avoinna koko kesän

avoinna koko kesän, mutta toimii vajaalla henkilökunnalla ajalla 18.6. – 19.8.12

Varissuon terveysasema

 

Avoinna koko kesän

avoinna koko kesän ja hoitaa myös Kirkkotien terveysaseman potilaat ajalla 18.6. – 19.8.12

Mullintien lähipalvelupiste

Lähipalvelupiste on suljettuna 25.6.-12.8. Kyseisenä aikana palvelut annetaan Runosmäen terveysasemalta.

Lähipalvelupiste on suljettuna 18.6.–19.8. Kyseisenä aikana palvelut annetaan Runosmäen terveysasemalta.

Pansion lähipalvelupiste

Lähipalvelupiste on suljettuna 25.6.-5.8. Kyseisenä aikana palvelut annetaan Keskusta 3 terveysasemalta.

ulkoistettu?

Maarian lähipalvelupiste

Lähipalvelupiste on suljettuna 25.6.-5.8. Kyseisenä aikana palvelut annetaan Keskusta 2 terveysasemalta.

Lähipalvelupiste on suljettuna 18.6.–19.8. Kyseisenä aikana palvelut annetaan Keskustan terveysasemalta.

Opiskeluterveydenhuolto

 

Suljettuna oppilaitosten kiinnioloaikana 27.6.-31.7.

Suljettuna oppilaitosten kiinnioloaikana 25.6.-29.7.

 

Neuvolat

Lastenneuvolat ja Äitiysneuvolat toimivat 6.6.-28.8. supistetusti. Toiminnan supistuksista ja toimipisteiden mahdollisista sulkemisista saa lisätietoa omasta neuvolasta.

 

Ehkäisyneuvola on suljettuna 11.7.-24.7. Kiireellisissä raskaudenkeskeytyksissä otetaan kesäsulun aikana yhteyttä äitiyshuollon ultraääniyksikköön.

Lastenneuvolat ja Äitiysneuvolat toimivat 6.6.-28.8. supistetusti. Toiminnan supistuksista ja toimipisteiden mahdollisista sulkemisista saa lisätietoa omasta neuvolasta.

 

Ehkäisyneuvola on suljettuna 9.7.-29.7. Kiireellisissä raskaudenkeskeytyksissä otetaan kesäsulun aikana yhteyttä äitiyshuollon ultraääniyksikköön

Äitiys- ja lastenneuvolat toimivat kysynnän mukaan: mahdollisuudet supistuksiin selviävät myöhemmin keväällä. Sijaistyövoiman hankinnassa käytetään mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajia.

 

Ehkäisyneuvola on suljettuna 1.7. – 28.7.

 

Suun terveydenhuolto

27.6.-31.7. välisen ajan toiminnassa ovat Keskushammashoitola, Runosmäen hammashoitola ja Varissuon hammashoitola. Ajanvaraus arkisin klo 8-16 p. 2660644. Särkyvastaanotto p. 2660670.

25.6.-5.8. välisen ajan toiminnassa ovat Keskushammashoitola, Käsityöläiskadun hammashoitola, Runosmäen hammashoitola ja Varissuon hammashoitola. Ajanvaraus arkisin klo 8-16 p. 2660644. Särkyvastaanotto p. 2660670.

Suun terveydenhuollossa hoitoloita suljetaan keskitetyn toiminnan aikana, mutta auki tulevat olemaan ainakin keskushammashoitola ja Käsityöläiskatu, Runosmäki, Mullintie ja Varissuo.

 

Diabetesvastaanotto

 

Suljettuna 4.-31.7.

Suljettuna 25.6. – 29.7.

Suljettuna 24.6. - 28.7.

 

Ulkomaalaistoimisto lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelujen osalta

 

Suljettuna 27.6.-31.7.

Suljettuna 25.6. – 29.7.

Suljettuna 24.6. -28.7.

Tartuntatautien valvonta

Avoinna koko kesän

 

Avoinna koko kesän

Avoinna koko kesän

Rokotusneuvonta

Suljettuna 27.6.-5.8.

 

suljettuna 11.6. – 12.8.

Suljettuna 17.6. – 11.8.

Hoitotarvikejakelu

Avoinna koko kesän

 

Avoinna koko kesän

Avoinna koko kesän

Erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito

Sisätautien poliklinikka toimii supistetusti 27.6.-31.7.  

Silmätautien poliklinikka on suljettu 11.-31.7.

Lasten ja nuorten poliklinikka on suljettu 4.-29.7.

Tähystysyksikkö toimii supistetusti 27.6.-7.8.

 

Korva-, nenä ja kurkkutautien poliklinikka on suljettu 11.-24.7.

Sisätautisairaala toimii normaalisti, mutta lisäpaikkojen tarve on ilmeinen ja voidaan toteuttaa vain jos lisähenkilökuntaa. Viikonloppuisin toimii ns. päivystävä osasto, johon sovitaan ylipaikkoja + hoitajalisäresurssi

 

Sisätautien poliklinikka toimii supistetusti 25.6.-5.8.

 

Silmätautien poliklinikka on suljettu 9.7.-29.7.

 

Lasten ja nuorten poliklinikka on suljettu 2.-29.7.

 

Tähystysyksikkö toimii supistetusti 25.6.-5.8.

 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on suljettu 9.-22.7.2012

Sisätautipkl supistettu toiminta 1.-28.7.

 

Tähystysyksikkö supistettu toiminta 1.-28.7.

 

Silmätautien pkl suljettu 8.-28.7.

 

Lasten ja nuorten pkl suljettu 1.-28.7.

 

Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl suljettu 8.-21.7.

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon poliklinikat toimivat lomien ajan supistetusti. Vanhuspsykiatrian poliklinikka on suljettuna 4.-17.7.

Osastot toimivat kesällä normaalisti seuraavin poikkeuksin:

Päiväyksikkö A5 on suljettuna 4.-31.7. ja avokuntoutusosasto A8 on suljettu
27.6.-24.7.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon psykiatrian poliklinikat ja akuuttipoliklinikka toimivat keskitetysti 2.7–29.7.

 

Lasten ja nuorten psykiatrian pkl on suljettuna 9.7–22.7.

 

Päiväyksikkö A5 on suljettuna 2.7–29.7.

 

Avokuntoutusosasto A8 on suljettu 22.6.-22.7.

 

Vanhuspsykiatrian avohoito toimii supistetusti ajalla 25.6.-27.7.12. Vanhuspsykiatrian osastot toimivat normaalisti.

Päiväyksikkö A5 suljettu 1.-31.7.

 

Lasten ja nuorten psyk pkl suljettu 8.-21.7.

 

Yleispsykiatrian pkl:t supistettu toiminta 1.-28.7.

 

Avokuntoutusos A8 suljettu 24.6.-21.7.

 

Vanhuspsyk pkl ja päiväsairaala supistettu toiminta 24.6..-28.7.

Sairaala-apteekki

Avoinna koko kesän

Avoinna koko kesän

Avoinna koko kesän

Kuntoutumispalvelut

Lääkinnällinen kuntoutus

Apuvälinelainaamo on avoinna heinäkuussa ma-pe klo 9-15 (keskiviikkoisin ei pidennettyä aukioloaikaa).

Fysioterapiayksiköiden (Käsityöläiskatu, Varissuo ja fysiatrian poliklinikka) toiminta on keskitetty 27.6.-31.7. pääterveysaseman fysioterapiayksikköön.

Lasten kuntoutus (
fysio-, toiminta- ja puheterapia) toimii kesän supistetusti.

Puhe- ja toimintaterapia toimii koko kesän supistetusti. 


Veteraanineuvonta on suljettuna 25.7.-22.8.

Apuvälinelainaamo on avoinna heinäkuussa ma-pe klo 9-15 (keskiviikkoisin ei pidennettyä aukioloaikaa).

Fysioterapiayksiköiden (Käsityöläiskatu, Pääterveysasema ja fysiatrian poliklinikka) toiminta on keskitetty 25.6.-5.8. Pääterveysaseman fysioterapiayksikköön.

Lasten kuntoutus (fysio-, toiminta- ja puheterapia) toimii kesän supistetusti.

Sairaalan fysio- ja toimintaterapia toimii koko kesän supistetusti.


Perusterveydenhuollon puhe- ja toimintaterapia toimii koko kesän supistetusti. 

Veteraanineuvonta on suljettuna 16.7.-12.8.

Apuvälinelainaamo on avoinna heinäkuussa ma-pe klo 9-15 (keskiviikkoisin ei pidennettyä aukioloaikaa).

Perusterveydenhuollon fysioterapiatoiminta keskitetään Pääterveysasemalle ajalla 17.6.-28.7.13 (6vkoa), ko. aikana Käsityöläiskadun yksikkö suljettu ja fysiatrian pkl:lla supistettua toimintaa.

 

Sairaalan fysio- puhe- ja toimintaterapia toimii koko kesän supistetusti.

 

Kotiinkuntoutustoiminnan ja ympärivuorokautisen hoidon fysioterapiassa supistettua toimintaa koko kesän.

 

Perusterveydenhuollon puhe- ja toimintaterapia toimii koko kesän supistetusti. 


Lasten kuntoutus (fysio-, toiminta- ja puheterapia) toimii koko kesän supistetusti.

Veteraanineuvonta on suljettuna (ajankohta ei vielä tässä vaiheessa tiedossa, mutta sulku on useita viikkoja).

Psykososiaalinen kuntoutus

Kasvatus- ja perheneuvola on suljettuna 4.-22.7.

Psykologiyksikkö toimii supistetusti 27.6.-1.8. Päivystävä psykologi p. 266 1063.

Kasvatus- ja perheneuvola toimii supistetusti 25.-30.6. ja 23.7.-3.8. ja on suljettuna 1.-22.7.

Psykologiyksikkö toimii supistetusti 25..-30.6. ja 23.7.-3.8. ja on suljettuna 1.-22.7.

Kasvatus- ja perheneuvola on suljettuna 1.-31.7.

 


Psykologiyksikkö toimii supistetusti 24..-30.6. ja on suljettuna 1.-28.7.

Lastenneurologinen yksikkö

 

Suljettuna 4.-29.7.

Suljettuna 2.7.-5.8.

Suljettuna 1.7.-4.8.

Työelämäkuntoutus

 

Työllistymispalveluyksikkö on suljettuna 27.6.-10.7.

Työllistymispalveluyksikkö on suljettuna 1.-22.7.

Työllistymispalveluyksikkö on suljettuna 1.- 21.7.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Itäharjun ja Orikedon toimintakeskus sekä Pompon päiväkeskus ovat suljettuna 4.7.-7.8.

Katariinan ja Toivolan toimintakeskukset ovat suljettuina 27.6.-31.7.

Koskikoti toimii normaalisti.

Paletti toimii supistetusti 27.6.-14.8. ja on kokonaan suljettuna 18.-31.7.

Vammaisten koululaisten kerhot ovat suljettuina
4.7.-31.7.

Itäharjun, Orikedon, Katariinan ja Toivolan toimintakeskus sekä Pompon päiväkeskus ovat suljettuna 25.6.-5.8.

Koskikoti toimii normaalisti.

Paletti toimii supistetusti 25.6.-5.8. ja on kokonaan suljettuna 16.-22.7.

Vammaisten koululaisten kerhot ovat suljettuina 25.6.-29.7.

 

Vammaispalvelutoimisto toimii supistetusti 25.6.-5.8.

Toimintakeskukset ovat suljettuna 5-6 viikkoa. Paletin ja Vammaispalvelutoimiston supistettu toiminta riippuu työntekijöiden loma-ajoista, luultavimmin heinäkuussa. Tarkka sulkuajankohta ei siis vielä tiedossa.

Vanhuspalvelut

Päiväsairaala

 

Päiväsairaala on suljettuna 4.-31.7.2011

Suljettu 1.-31.7.2012

Suljettu 1.-28.7.

GAK-yksikkö

 

GAK-yksikön sulku 22.6. -12.8.2012 välisenä aikana

Avoinna; toiminnallinen muutos toteutetaan touko-kesäkuussa eli yhdistäminen perusteilla olevaan GAKE:een.

Ortopedinen kuntoutusosasto

 

 

Ortopedisen kuntoutusosaston osasulku (½) 22.6. - 15.7.2012 välisenä aikana

Potilasvirtatilanteen perusteella ei ole mahdollisuuksia laajoihin sulkuihin. Säästösyistä osittainen sulkua ortopediselle osastolle ajalle 24.6-4.8.13.

Keskitetyt hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveysviraston hallinto

 

 

Suljettuna 2.7.-22.7, päivystyksellisistä tehtävistä huolehtiminen

Suljettuna 1.7.-21.7, päivystyksellisistä tehtävistä huolehtiminen