Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta12611.12.201815

2337-2018 (02 05 01)

Avustus urheiluseuroille harjoitustilavuokrien korvaamiseen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 126

Järjestöliikuntapäällikkö Terhi Anttila / liikuntasihteeri Päivi Matilainen:

Liikuntalautakunta on kokouksessaan 24.10.2017 § 112 päättänyt urheiluseuroille harjoitustilavuokrien korvaamiseen tarkoitetun avustuksen jakamisen periaatteista. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu 630.000 € liikuntalautakunnan päätöksellä 18.1.2018 § 11 urheilu- ja liikuntaseurojen harjoitustilojen tukemiseen siten, että 580.000 € osoitetaan harjoitustilavuokrakustannusten korvaamiseen sekä 50.000 €:lla varaudutaan uusien liikuntakohteiden rakentamista varten, jos sellaisia anomuksia esiintyy. Ellei kriteereitä täyttäviä rakennuskohteita löydy, niin koko tai osa määrärahasta voidaan käyttää harjoitustilavuokrien avustamiseen.

Tämän vuoden määrärahasta liikuntalautakunta on 27.2.2018 § 21 myöntänyt Budokwai ry:lle (karatejaosto) lisäavustuksen 2.057,76€ seuran oikaisuvaatimukseen vuodelta 2017. Liikuntapaikkarakentamisen avustusmomentilta on 12.6.2018 § 65 myönnetty Turku Swing Society ry:lle 990€ uuden liikuntapaikan rakentamiskustannuksiin, 21.8.2018 § 75 ja Lahjan Tytöt ry:lle 19.000€:n ja 23.10.2018 § 97 Turun Slalomseura ry:lle 30.000€:n avustuksen Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittämiseksi. Avustusmäärärahan varaukset liikuntalautakunnan em. päätöksillä ovat yhteensä 52.224€, joka tarkoittaa määrärahan ylitystä 2.224€:lla.

Edellä mainitun lisäksi avustusmäärärahoja jää myös käyttämättä seuraavasti: Sinettiseura-avustus 4.000€, kv. tapahtuma-avustus 12.050€, nuorten urheilijoiden stipendiavustus 50€ sekä koulutusavustus 31.242,73€. Jäljellä jääneistä määrärahoissa on huomioitu seuraavat ylitykset: Vammaisavustaja-avustus 1.400€, suunnistuskartat 3.000€ sekä uuden liikuntapaikan rakentaminen 2.224€. Jakamatonta avustusmäärärahaa on siis 40.718,73€, joka siirretään harjoitustila-avustuksiin, joihin on käytettävissä yhteensä 618.660,97€. Tämä määräraha sisältää kategorian 1 ja 2 sekä erityisryhmien vesiliikuntatoiminnan avustamisen.

Em. summaan on koottu kaikilta avustustileiltä käyttämättä jääneet määrärahat sekä huomioitu määrärahaylitykset. Ko. määräraha koskee ainoastaan urheiluseuroja ja liikuntaa järjestävien muiden yhdistysten lajiharjoittelua (ei kata nk. vapaita sidosryhmiä eikä työpaikkaurheiluseuroja). Määrärahavaraus sisältää myös nimikkeet uimaseurojen harjoittelun ja vammaisyhdistysten vesiliikuntatoiminnan sekä uinnin tukemisen.

Pääsääntöisesti turkulaiset urheiluseurat ja liikuntaa järjestävät yhdistykset saavat liikuntatoimintaansa tarvittavat tilat kaupungilta. Kuitenkin on lajeja, muun muassa tennis, salibandy, golf, ratsastus, kilpatanssi, kiipeily, voimailu sekä osa erityisryhmien lajeista, joiden liikuntatoimintaan kaupunki ei pysty tarjoamaan tiloja lainkaan tai erittäin puutteellisesti. Liikuntatoiminta tapahtuu tällöin kaupungin liikuntatilatarjonnan ulkopuolella ja liikuntatoimen perimiä käyttömaksuja korkeammin hinnoin.

Kyseessä olevalla määrärahalla pyritään saattamaan em. kaltaiset lajit lähemmäs tasavertaista asemaa kaupungin liikuntapaikkojen käyttäjien kanssa. Kysymykseen tulevat todelliset tilavuokrat, kenttävuokrat tai maksetut käyttömaksut, ei kuitenkaan ne maksut, jotka syntyvät toiminnasta kaupungin omissa liikuntapaikoissa, sillä nuo maksut sisältävät kaupungin huomattavaa subventiota.

Vuoden 2018 jaossa on erityisesti tarkasteltu voimistelun ja cheerleadingin/cheerdancen olosuhteita ja asemaa kunnallisessa vuorojaossa. Ko. lajit ovat aiemmin määritelty olosuhteiden osalta ns. 2. kategoriaan. Huomioiden kuitenkin edellä mainittujen lajien harrastajamäärät suhteutettuna tarjolla oleviin tiloihin ja niiden laatuun, on perusteltua nostaa osa edellä mainittujen lajien olosuhteista 1. kategoriaan.

Määrärahan avustusprosentti määrittyy anojien hyväksyttävien kustannusten määrän suhteessa jaettavaan määrärahaan. Vuoden 2018 hyväksytyissä avustusperiaatteissa todetaan, että avustus on  lajeille, joilla ei ole kunnallista harjoittelupaikkaa tai harjoitustilaa on hyvin riittämättömästi (kategoria I). Tällöin avustuksen tavoitetasona pidetään 55-60 %. Avustus lajeille, joilla on kunnallinen liikuntapaikka, mutta jotka käyttävät myös muuta harjoitustilaa (kategoria II) tavoitetasona pidetään 5-10 % kustannuksista.

Avustus koskee vain lasten ja nuorten liikuntaa. Aikuisten harjoitusvuoroja ei avusteta kummassakaan kategoriassa.

Vuoden 2018 lopulliset avustusprosentit ovat:

Kategoria I 
aikuiset0 %
lapset / nuoret52,36%
Kategoria II 
aikuiset0 %
lapset / nuoret5,00%

Ehdotus avustuksen jakamiseksi 2018:

Liite 1                                  Kategoria I

Liite 2                                  Kategoria II

Liite 3                                  Avustus turkulaisten vammaisyhdistysten vesivoimisteluun ja uintiin  

Liite 4                                  Harjoitustila-avustus v. 2018: anojat, lajit, paikat ja kustannukset (kategoria I ja II sekä vammaisyhdistysten vesivoimistelu ja uinti)

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteiden 1 ja 2 mukaisen ehdotuksen urheilu- ja liikuntaseuroille yhteensä 591.660,97€ avustuksen jakamisesta harjoitustilakustannuksiin sekä turkulaisten vammaisyhdistysten vesivoimisteluun ja uintitoimintaan 27.000€ suuruisen avustuksen, liite 3 sekä hylkää Merimiespalvelutoimiston ja liitteissä ehdotetut anomukset tai osia anomuksista.

Kyseessä oleva avustustili on tämän jälkeen käytetty loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAnojaseurat ja yhdistykset
tiedLinnovaara Timo
tpvMatilainen Päivi


Liitteet:

Liiklk § 126
Liite 1:Kategoria 1
Liite 2:Kategoria II
Liite 3:Avustus turkulaisten vammaisyhdistysten vesivoimisteluun ja uintiin
Liite 4:Harjoitustila-avustus v. 2018: anojat, lajit, paikat ja kustannukset