Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3627.03.201814

2331-2018 (02 05 01)

TPS salibandy ry:n avustusanomus

Tiivistelmä: -

Liiklk § 36

Järjestöliikuntapäällikkö Terhi Anttila:

TPS salibandy ry on osoittanut liikuntalautakunnalle anomuksen koskien vuoden 2018 toiminta-avustusta. Kirjeessään seura kertoo, että inhimillisestä unohduksesta johtuen TPS salibandy ry ei ollut muistanut anoa vuoden 2018 toiminta-avustusta määräaikaa 28.2.2018 mennessä. Lautakunta on kokouksessaan 24.10.2017 § 110 määritellyt avustusten periaatteet ja niiden hakuaikojen umpeutumisen.

Avustusten periaatteilla ja hakuajoilla määritellään kaikille hakijoille avoin ja tasapuolinen prosessi. Lisäksi hakuajoilla varmistetaan avustuskäsittelijöille riittävä valmisteluaika päätöksentekoa ja sitä myöden avustusten mahdollisimman nopeaa maksatusta varten.

TPS salibandy ry on merkittävä lasten ja nuorten liikuttaja Turussa. Seuran toiminnassa on vuosittain mukana yli 800 jäsentä, joista valtaosa on lapsia ja nuoria. Vuonna 2017 TPS salibandy ry:lle myönnettiin urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta-avustusta 13 450,29 euroa. Vuoden 2018 toiminta-avustuksen saamatta jääminen on seuralle taloudellisesti merkittävä heikennys. TPS salibandy ry pyytääkin liikuntalautakunnalta mahdollisuutta jättää hakemuksensa hakuajan jo umpeuduttua ja toivoo, että sen avustusanomus käsiteltäisiin vuoden 2018 toiminta-avustuspäätösten yhteydessä.

Liikuntapalvelut ymmärtää asian merkittävyyden TPS salibandy ry:n kannalta, mutta on samalla velvoitettu noudattamaan aiemmin sovittuja periaatteita tasavertaisuuden näkökulmasta. Näin ollen TPS salibandy ry:n anomusta ei tulisi ottaa käsittelyyn määräaikaan mennessä saapuneiden toiminta-avustusanomusten joukossa.

Liite 1TPS salibandy ry:n anomus

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hylätä TPS salibandy ry:n toiminta-avustushakua koskevan anomuksen.

PäätösLiikuntalautakunta päätti, että toiminta-avustusten haku vuodelle 2018 avataan uudelleen huhtikuun aikana kahdeksi viikoksi alkaen 16.4. koskemaan niitä hakijoita, jotka eivät ole toiminta-avustusanomusta vielä jättäneet. Aiemmin jätetyt toiminta-avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta ilmoitusta ja hakemukset käsitellään yhdessä päätöstä tehtäessä.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 6-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen Häkkisen Lahden kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Grönroos, Johansén, Kallio ja Koskinen.

Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Lehtonen, Meltovaara, Norontaus ja Saanisto.

Poissa kokouksesta olivat Niemi ja Jakobsson.

Saajala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Norontaus, Meltovaara ja Saanisto jättivät eriävän mielipiteen.

Grönroosin pöydällepanoehdotus raukesi kannattamattomana.

Jakelu

aoTPS Salibandy ry
tiedLinnovaara Timo
tpvMatilainen Päivi
tiedMäkynen Ilkka
tiedSlipic Sanda
tiedSotnik Kristiina


Liitteet:

Liiklk § 36
Liite 1:TPS salibandy ry:n anomus