Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9117.06.201414

7025-2014 (032)

Hinnaston muutoksia

Tiivistelmä: -

Liiklk § 91

Liikuntapaikkapäällikkö Marjaana Risku:

Hyvitysohje

Liikuntapalvelukeskuksella on ollut sisäisesti käytössä ohjeistus hyvitystilanteisiin. Hyvitysohjeissa otetaan kantaa esim. kortin katoamiseen tai jäljellä olevien kertojen hyvittämiseen. Hyvitysohjeisiin on tehty myös pieniä tarkennuksia liittyen lähinnä henkilöllisyyden todistamiseen ja kurssimaksujen palauttamiseen.

Hyvitysohjeita esitetään liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisesti.

Liite 1Hyvitysohjeet

Alfan liikuntakeskuksen hinnat

Alfan liikuntakeskukseen ollaan hankkimassa kulkuportti. Hallin toiminnot säilyvät portista huolimatta ennallaan, mutta kulkuportin hankinnasta johtuen on tarpeen tehdä pieniä muutoksia hinnastoon Alfan osalta.

Alfassa on ollut henkilöperusteinen maksu käytössä nyrkkeilyssä, painissa, painonnostossa, pöytätenniksessä ja telinevoimistelussa. Niiden osalta esitetään, että harjoituskäytön hinta säilyy ennallaan eli on 0 €/hlö alle 20-vuotiaiden harrastajien osalta ja yli 20-vuotiaiden osalta 1,50 €/hlö. Alfan kamppailulajien tilassa on ollut tilakohtainen maksu 10 €/h/ tatamialue. On järkevä yhtenäistää koko hallin osalta hinnasto, jotta kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti Alfan tiloissa. Kamppailulajien ryhmien harjoitusvuorot kestävät yleisesti 1,5 h eli keskimääräisesti vuorosta maksetaan 15 €. Yhden tatamin koko on noin 150 m2. Arviolta aikuisten ryhmissä yhdellä tatamialueella harjoittelee keskimäärin n. 12–15 hlöä/ ryhmä. Ryhmäkoon arviointi perustuu mm. kamppailuseurojen toiminta-avustuksen yhteydessä ilmoittamiin ryhmäkokoihin. Näin ollen lajin hinta nousee jonkin verran, mutta on kuitenkin linjassa muiden samoja Alfan tiloja käyttävien aikuisharrastajien kanssa.

Koska kilpailuissa ja tapahtumissa ei ole mahdollista kulkea normaalisti portin kautta, tulee sille määrittää oma hinta. Tapahtumahinnaksi esitetään lasten ja nuorten alle 20-vuotiaiden tapahtumien osalta 0 €/h ja aikuisten 20 v. täyttäneiden tapahtumien osalta:

· kamppailulajit/ tatamikohtainen maksu, nyrkkeily, painonnosto ja telinevoimistelun harjoitussali 12 €/h

· paini, pöytätennis ja telinevoimistelun kilpasali 17 €/h

Esitetyt hinnat sisältävät arvolisäveron (10 %). Hinnastomuutos esitetään tulevan voimaan 1.9.2014 alkaen.

Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä em. hinnastomuutokset.

PäätösLiikuntalautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaiset Hyvitysohjeet ja esitetyt hinnastomuutokset.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 8-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Kallio, Lintunen, Lähteenmäki, Norontaus, Rautee, Vehviläinen, Viljamaa ja Andersson.

Alasen ennen päätöksentekoa Mäenpään kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Koskinen ja Meltovaara. Palmunen äänesti tyhjää.

Alasen muutosehdotus oli seuraava:

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä em. hinnastomuutokset siten, että Liikutapalvelukeskuksen Alfaan suunniteltua kulkuporttia ei hankinta. Jos kulkuportin hankintaan liittyvät toimenpiteet on aloitettu, niin ne keskeytetään.

Liikuntapalvelukeskuksen tulee selvittää jokin muu menetelmä, minkä avulla voidaan kontrolloida Alfan käyttäjämäärän oikeellisuus ja tätä kautta aikaan saada mahdollisia lisätuloja.

Mäenpää pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteen asiassa.

Jakelu

tiedAhola Kaija
tiedHatanpää Susanna
tiedRiski Jaana


Liitteet:

Liiklk § 91
Liite 1:Hyvitysohjeet