Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta1721.01.201417

13889-2013 (056)

Avustusten määrärahat 2014

Tiivistelmä: -

Liiklk § 17

Järjestöliikuntapäällikkö Eeva Sunnari:

Liikunta-avustuksia myönnetään turkulaisille urheilu- ja liikuntaseuroille sekä liikuntaa järjestäville yhdistyksille. Liikuntalautakunta on hyväksynyt määrärahavarauksen talousarvion yhteydessä 12.12.2013 § 139. Määrärahaa vuoden 2014 avustuksiin on varattu 1 487 775 € (v.2013: 1 475 000€).

Avustusmääräraha kohdentuu eri avustusmuotoihin liikuntatoimen strategian suuntaisesti ja päätettyjen jakoperiaatteiden mukaisesti. Edellisten vuosien tapaan avustaminen painottuu seurojen perustoiminnan tukemiseen. Perustoimintaa tuetaan lähinnä toiminta-avustuksella sekä liikuntaolosuhteiden tukemisella.

Avustusmäärärahat kohdistuvat pääosin urheilu- ja liikuntaseuroille. Erityisryhmien eli vammaisyhdistysten ja eläkeläisyhdistysten osuus määrärahasta on noin 3 % (v.2013) ja maahanmuuttajayhdistysten osuus noin 0,2 % (v.2013).

Muutoksia vuodelle 2014 ehdotetaan perustuen vuoden 2013 toteumaan sekä esiintyneeseen tarpeeseen. Korotustarvetta vuoden 2013 määrärahaan verrattuna on ilmennyt etenkin uuden liikuntapaikan rakentamisen avustuksessa (esitys +30 000€) sekä koulutusavustuksessa (esitys +775€). Pientä laskua puolestaan vuoden 2013 määrärahaan nähden esitetään kansainvälisten tapahtumien avustukseen (-3000€) sekä harjoitustila-avustukseen (-15 000€).

Muilta osin vuodelle 2014 ei esitetä muutoksia vuoteen 2013 verrattuna. Vuodelle 2015 tullaan esittämään laajempia muutoksia (mm. kansainvälisen toiminnan matka-avustuksen lakkauttaminen) samanaikaisesti sisällöllisten avustusperiaatemuutosten (mm. toiminta-avustusten painokertoimet) kanssa.

Esitys vuoden 2014 avustusmäärärahoiksi on liitteessä 1.

Liite 1Avustusten määrärahat 2014

Oheismateriaali 1Avustusmäärärahojen vertailu 2006–2013

Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta hyväksyy avustusten määrärahat v. 2014 liitteen 1 mukaisesti.

PäätösLiikuntalautakunta päätti hyväksyä avustusten määrärahat v. 2014 liitteen 1 mukaisesti muilta osin, mutta harjoitustila-avustusta ei pienennetä viime vuodesta ja rakentamisavustusta korotetaan ainoastaan 15.000 €.

Päätös asiassa tehtiin Lintusen Alasen kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta äänestyksen jälkeen äänin 8-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä lautakunnan päätökseksi tulleen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Alanen, Lintunen, Lähteenmäki, Meltovaara, Mäenpää, Palmunen, Rautee ja Vehviläinen.

Listaehdotuksen puolesta äänestivät Koskinen, Viljamaa ja Andersson.

Mattila äänesti tyhjää. Kokouksesta oli poissa Kallio.

Jakelu

tiedAhola Kaija
tiedRiski Jaana


Liitteet:

Liiklk § 17
Liite 1:Avustusten määrärahat 2014