1. 

 

TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPAIKKOJEN

JA -PALVELUIDEN HINNASTON

YLEISET PERIAATTEET 1.1.2010 ALKAEN

 

 

SISÄLLYS

1. LIIKUNTAPAIKAT                                                                               1

1.1. HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN ASIAKASRYHMITTÄIN             1

1.2. MAKSUVAPAUDET JA ALENNUKSET                                   3

1.3. LIIKUNTATAPAHTUMAT JA MUUT TAPAHTUMAT                   4

1.4. MAINOSPAIKKAOIKEUS                                                       4

2. LIIKUNTAPALVELUT                                                                          4

3. PALLOILUHALLIEN JA LIIKUNTASALIEN KOKOLUOKAT                     5

 

 

1. LIIKUNTAPAIKAT

 

 

1.1. HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN ASIAKASRYHMITTÄIN

 

 

ASIAKASRYHMÄT

 

Turun kaupungin liikuntalautakunta vahvistaa vuosittain hinnaston liikuntatoimen ylläpitämille liikuntapaikoille ja liikuntapalveluille. Liikuntapaikkojen ja palveluiden hinnat määräytyvät käyttäjille asiakasryhmän mukaan.

 

Liikuntatoimi subventoi liikuntapaikkojen käyttöä strategiassa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten toiminta on pääsääntöisesti maksutonta, aikuisten toimintaa urheiluseuroissa tai liikuntayhdistyksissä tuetaan n. 80 % ja turkulaisia muita toimijoita n. 50 %. Ulkopaikkakuntalaiset ja kaupungin sisäiset asiakkaat maksavat vuoroistaan liikuntatoimen omakustannushinnan, myönnettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

 

 

ASIAKASRYHMÄ 1 / alle 20-vuotiaat (maksuton, subventio 100%)

 

Liikunnan järjestäjänä:

 

Turkulaiset urheiluseurat, liikuntayhdistykset ja seurayhtymät (alle 20-vuotiaat)

Turun kaupungin peruskoulut ja lukiot (kouluaikana)

Turun seudun urheiluakatemia ( ma-pe klo 7-17 kaikki ikäryhmät, muina aikoina alle 20-vuotiaat )

Turun ammattikorkeakoulun huippu-urheiluyksikkö (kouluaikana, kaikki ikäryhmät)

Turun alueen urheilun ja liikunnan aluejärjestöt

Turkulaiset yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat (alle 20-vuotiaat)

Turkulaiset vapaat sidosryhmät (kaveriporukat, alle 20-vuotiaat))

Turun kaupungin nuorisotoimen ryhmät (kaikki ikäryhmät)

Turun ammatti-instituutti (kaikki ikäryhmät)

Turun kaupungin terveystoimen psykiatrian ohjatut ryhmät (kaikki ikäryhmät)

Turkulaiset päiväkodit, päivähoitoryhmät ja lastenkodit

Turun työväenopisto (kaikki ikäryhmät)

 

Poikkeukset:

Harjoittelu ja kilpailut 994-hallissa (hinnastoryhmän 2 hinta = subventio 80%)

Nuorten arvokilpailut: EM-, MM-kilpailut ja maaottelut yms. sekä suurtapahtumat (hinnastoryhmän 2 hinta)

Jäävuorot kunnallisen jääajan ulkopuolella

Uimalaitoksissa on sisäänpääsymaksu (ammatti-instituutti, peruskoulut ja lukiot Samppalinnan uimalaan maksutta)

 

 

 

 

 

ASIAKASRYHMÄ 2 / aikuiset (20 v. ja yli) (subventio 80%)

 

Liikunnan järjestäjänä:

 

Turkulaiset urheiluseurat, liikuntayhdistykset ja seurayhtymät (20 v. ja yli sekä sekavuorot)

Kansallisten lajiliittojen kilpailutoimintaan osallistuvat turkulaiset osakeyhtiöt

Turkulaiset yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat (20 v. ja yli sekä sekavuorot)

Turkulaiset vapaat sidosryhmät (kaveriporukat, 20 v. ja yli sekä sekavuorot)

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos

Turun kaupungin virastot ja laitokset (liikuntatapahtuma)

Turun seudun urheiluakatemia ( arkisin klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin, 20 vuotta täyttäneet )

 

Poikkeukset

Arvokilpailut: SM- (muun kuin turkulaisen seuran järjestämät), EM-, MM-kilpailut ja maaottelut yms. sekä suurtapahtumat (hinnastoryhmän 3 hinta)

Jäävuorot kunnallisen jääajan ulkopuolella

Uimalaitoksissa on sisäänpääsymaksu (uimaseuroilla alennettu kertahinta)

 

ASIAKASRYHMÄ 3 / muut turkulaiset (aikuiset ja lapset) sekä kansalliset liikuntajärjestöt (subventio 50%)

 

Liikunnan järjestäjänä:

 

Turussa toimivat yritykset

Turussa toimivat yhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt

Turussa toimivat yksityiset, valtion tai muut ei kunnalliset koulut, opistot, oppilaitokset, korkeakoulut ym.

Turussa toimivat ei kunnalliset virastot, laitokset, liikelaitokset, tutkimuskeskukset ym.

Turussa toimivat ei kunnalliset asuntolat, toiminta- ja palvelukeskukset ym.

Turussa toimivat puolustusvoimien yksiköt

Turussa toimivat tilapäiset organisaatiot, esim. projektit ja järjestelytoimikunnat

Kansalliset lajiliitot sekä liikunta- ja urheilujärjestöt

 

Poikkeukset

Jäävuorot kunnallisen jääajan ulkopuolella

Nuorten arvokilpailut: SM-, EM-, MM-kilpailut ja maaottelut yms. sekä suurtapahtumat (hinnastoryhmän 2 hinta)

Uimalaitoksissa, Kupittaan urheiluhallissa ja Parkin kentällä sisäänpääsy myös yksilölipulla

 

 

ASIAKARYHMÄ 4 (omakustannehinta, subventio 0%)

 

Asiakkaat muualta kuin Turusta ja kaupungin sisäiset asiakkaat

 

Asiakkaat muualta kuin Turusta

Turun kaupungin virastot ja laitokset (muut kuin liikuntatapahtumat)

 

Poikkeukset

Uimalaitoksissa, Kupittaan urheiluhallissa ja Parkin kentällä sisäänpääsy myös yksilölipulla

 

 

PRIME TIME–HINNOITTELU (+ 20%)

Maanantaista torstaihin kello 17.00 – 20.00 asiakasryhmittäisiin hintoihin lisätään 20 % seuraavissa paikoissa:

Impivaaran jalkapallohalli, 994-halli, Nunnavuoren ja Samppalinnan palloiluhallit.

 

Varissuon ja Impivaaran jäähalleissa Prime Time-hinnoittelu on voimassa kunnallisen jääjakson aikana ja Kupittaan jalkapallonurmella (kenttä 5) 1.1.- 15.4.

 

Vuorojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty!

 

 

1.2. MAKSUVAPAUDET JA ALENNUKSET

 

Liikuntatoimen maksuton oma käyttö

 

Liikuntapalvelukeskuksen oman toimintasuunnitelman mukaiseen käyttöön tiloja ja lainavälineitä luovutetaan maksutta. Toimintasuunnitelman mukaiset tilavaraukset tulee tehdä liikuntapalvelukeskuksen nimissä eli varausjärjestelmän varaaja- ja maksajatietoihin tulee Liikuntapalvelukeskus. Muilla varaaja- tai maksajatiedoilla tehdyistä varauksista laskutetaan hinnaston mukainen hinta.

 

Lainavälineitä liikuntapalvelukeskuksen toimintasuunnitelman mukaiseen käyttöön luovutetaan vain toiminnasta vastaavalle liikuntapalvelukeskuksen henkilökunnalle. Mikäli kysymyksessä on ostopalveluna hankittu palvelu, jonka tuottamiseen tarvitaan liikuntapalvelukeskuksen lainavälineitä, lainavälineet luovutetaan maksutta ostopalvelusopimukseen merkitylle liikuntapalvelukeskuksen yhteyshenkilölle.

 

Maksuton välinevuokraus

 

Liikuntavälineitä lainataan maksutta Turun Seudun Vammais- ja Kansanterveysjärjestöille liikuntapalvelujen ja liikuntatapahtumien järjestämiseen.

 

Lisäksi liikuntapalvelukeskuksella on erityisliikunnan asiakkaille muita (esim. soveltavan laskettelun kelkka) ilmaiseksi lainattavia välineitä.

 

Kirjastoyhteistyökokeilua jatketaan, jolloin lumikenkiä ja pelikasseja voidaan lainata ilmaiseksi lähiökirjastoista lainaajakorttia vastaan.

 

 

Täyttä kansaneläkettä saavat (Kelan todistus täydestä kansaneläkkeestä)

 

Mainituille henkilöille myönnetään sosiaalisin perustein kortti, joka oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn kaupungin ylläpitämiin liikuntalaitoksiin. Turkulaisten urheiluseurojen järjestämiin urheilutapahtumiin kortilla pääsee 75% alennuksella.

 

 

Veteraanit

 

Turkulaiset veteraanit pääsevät harjoittelemaan maksutta seuraaviin liikuntapaikkoihin:

 

                                          Impivaaran uimahalli + kuntosalit + liikuntasali (ryhmät)

                                          Petreliuksen uimahalli + kuntosali

                                          Samppalinnan uimala

                                          Kupittaan uimala

                                          Kupittaan urheiluhalli

 

Sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoitopaikoissa vuosina 1939-1945 palvelleilla turkulaisilla naisilla on vapaa sisäänpääsy Turun kaupungin uimahalleihin.

 

Alennusryhmät

 

Alennusryhmään kuuluvat:

Opiskelija, kortilla

Eläkeläinen ( ei osa-aika ), kortilla

Työtön, viimeinen maksuilmoitus, työttömyystodistus

Varusmies tai siviilipalvelusmies, kortilla

Sosiaali- ja terveysviraston kortilla

Huom. Alennettujen ryhmien todistettava oikeus alennukseen

 

Seniorikortti 65+

Seniorikortti 65+ on voimassa aukioloaikoina tai erikseen määritellyillä vuoroilla Impivaaran, Petreliuksen ja Paattisten uimahalleissa sekä kuntosaleissa, Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloissa sekä Kupittaan urheiluhallin ja Pansion kuntosaleissa.

 

Saattajakortti

 

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat, jotka oman terveydentilansa tai heikentyneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat avustajaa kyetäkseen käyttämään yleisiä liikuntapalveluja, voivat osallistua avustajan kanssa maksamalla osallistumiskerrasta vain yhden sisäänpääsymaksun seuraaviin Turun kaupungin hallinnoimiin liikuntapaikkoihin:

 

                                          Impivaaran uimahalli + kuntosalit

                                          Petreliuksen uimahalli + kuntosali

                                          Samppalinnan uimala

                                          Kupittaan uimala

                                          Kupittaan urheiluhalli + kuntosali

                                          Paattisten uimahalli + kuntosali

                                          Parkin kenttä

                                          

Saattajakorttia anotaan Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksesta. Korttia anottaessa tulee esittää lääkärin tai fysioterapeutin lausunto saattajan tarpeesta tai kuntoutussuunnitelma. Näkövammaiset, joilla ei ole jatkuvaa kuntoutusta ja siten jatkuvaa tarvetta käydä lääkärillä tai fysioterapiassa, saavat kortin myös näyttämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:stä saatavan näkövammakortin. Erityistapauksista neuvotellaan erikseen.

 

Turun eri sairaaloiden osastot ja laitoshoidon yksiköt, joissa turkulainen viipyy määräaikaisesti, voivat anoa saattajakorttia osasto- tai laitoskohtaiseen käyttöön. Osaston tai laitoksen henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle samaan ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajakortin käytön yhteydessä tulee jokaisella käyntikerralla todistaa saattajan henkilöllisyys työpaikan henkilökuntakortin avulla.

 

Liikuntalautakunnan myöntämät vapaakortit

 

Liikuntalautakunnan valtuustokaudeksi myöntämän vapaakortin haltijalle liikuntapalvelukeskuksen palvelut ovat maksuttomia. Vapaakortin haltijalla on vapaa sisäänpääsy liikuntatoimen ylläpitämien liikuntapaikkojen maksullisiin yleisötilaisuuksiin ja harjoitteluun ko. liikuntapaikoissa (994-hallissa vain liikuntatilaisuuksiin). Vapaakortin haltijan velvollisuus on seurata ja kehittää liikuntapalveluja.

 

Liikuntatoimen henkilökunta

 

Vaatimuksena on vähintään 6 kk kestävä työsuhde ja vähintään 19 työtuntia viikossa. Henkilökunnalla on vapaa

sisäänpääsy henkilökuntakortilla harjoittelemaan kaupungin liikuntapaikoille, maksullisiin yleisötilaisuuksiin (994-hallissa vain liikuntatilaisuuksiin) ja liikuntapalvelukeskuksen ohjattuihin toimintoihin. Hinnastossa mainittuja liikunnan harjoittamiseen käytettäviä välineitä on oikeus käyttää maksutta. Uimahallin kokoustilasta ja tilaussaunoista (käteismaksu uimahallin kassalle) saa 50 % alennuksen. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää tiettyjä liikuntatiloja omaan virkistykseensä ja työkyvyn ylläpitämiseen. Liikuntatiloista henkilökunnan käytössä maksutta ovat tenniskentät, alle 300 neliön salit, Kupittaan urheiluhalli, uimahallit, uimalat, kuntosalit, Parkin tekojäärata ja Caribian sulkapallokentät. Saleista ja kentistä on tehtävä asianmukainen varaus. Lisäksi henkilökunta on oikeutettu ilmaisiin vuoroihin vain hakiessaan vuoroa vakiovuorojen käsittelyajan jälkeen.

 

 

1.3. LIIKUNTATAPAHTUMAT JA MUUT TAPAHTUMAT

 

Liikuntatapahtumien päivävuokra on arkisin maksimissaan 8 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta ja viikonloppuisin maksimissaan 12 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta.

 

Mikäli liikuntapaikalla järjestetään muu kuin liikuntatapahtuma, peritään kaikilta tapahtuman järjestäjiltä (myös seuroilta) hinnastossa mainittu muun kuin liikuntatapahtuman hinta. Jos edellä mainittua hintaa ei ole määritelty, peritään hinnastossa mainittu korkein hinta. Yhden tai useamman päivän kestävissä muissa kuin liikuntatapahtumissa päivävuokra on arkisin maksimissaan 8 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta ja viikonloppuisin maksimissaan 12 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta. Myös pystytys- ja purkuajoista peritään normaali hinnastovuokra.

 

Normaali siivous, valvonta, sähkö ja vesi kuuluvat hinnastohintaan. Lisätyöstä (esim. välineiden kuljetus, ylimääräinen siivous ja/tai valvonta) sekä ylimääräisestä sähkönkulutuksesta aiheutuneet kulut peritään palvelun tilaajalta/käyttäjältä. Edellä mainituista maksavat kaikki asiakasryhmät. Lisätöistä sovitaan aina etukäteen.

 

Mikäli liikuntapaikka, pukutila tai vastaava jätetään epäsiistiin kuntoon voi liikuntapalvelukeskus periä siivousmaksun mikä on 50€/tila. Mikäli käyttäjä tahallisesti rikkoo liikuntapaikkaa, pukutilaa tai vastaavaa, rikkoutuneet esineistön korjauskustannukset peritään käyttäjältä.

 

 

 

1.4. MAINOSPAIKKAOIKEUS

 

Mainospaikkaoikeusmaksut perustuvat kiinteisiin liikuntapaikkakohtaisiin vuosimaksuihin.

 

Mainospaikkaoikeudesta perittävän maksun suuruutta arvioidaan mainospinta-alan, näkyvyyden sekä liikuntapaikan käyttäjä- ja katsojamäärien sekä mahdolliseen TV-näkyvyyteen jne. mukaan.

 

Sopimuksissa varmistetaan myös, että kaupungin vuokratessa liikuntapaikan tilapäisesti kolmannelle osapuolelle jää yksittäistapahtuman järjestäjille mahdollisuus myös mainospaikkojen käyttöön tapauskohtaisesti sovittavaa vuokraa vastaan.

 

 

2.LIIKUNTAPALVELUT

 

Liikuntatoimen järjestämät liikuntapalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Turun kaupungin asukkaille. Liikuntapalveluista peritään hinnaston mukainen hinta, poikkeuksena vapaakortin haltijat ja liikuntatoimen vakinainen henkilökunta, joille palvelut ovat maksuttomia.

 

Liikuntapalvelukeskuksen liikuntapalveluihin osallistuminen on lisäksi maksutonta alle kolme vuotta Turussa olleille Koto-toimintaan kuuluville maahanmuuttajille. Edellä mainitulla ryhmällä liikuntapaikkoihin tutustuminen on myös maksutonta, jos se tapahtuu maahanmuuttajista vastaavan liikunnanohjaajan opastuksella, minkä lisäksi lajikokeiluihin ja -kursseihin osallistumisesta annetaan 50 % alennus.

 

Mikäli erikseen sovitaan tai liikuntaryhmiin jää tilaa, on myös ulkopaikkakuntalaisilla mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan hinnastossa mainitulla ulkopaikkakuntalaishinnalla.

 

3. PALLOILUHALLIEN JA LIIKUNTASALIEN KOKOLUOKAT

 

 

 

Luokka 1       Caribian 994-halli 900 m2

 

 

 

Luokka 2       Ilpoisten palloiluhalli 720 m2

                                           Nunnavuoren palloiluhalli 720 m2

                                           Peltolan ammatti-instituutin liikuntasali 820 m2

                                           Samppalinnan palloiluhalli 935 m2

                                          

 

 

Luokka 3       Aunelan liikuntasali 476 m2

                     Hannunniitun koulun sali 402 m2                 

                     Hepokullan koulun sali 406 m2

                     Jäkärlän liikuntasali 405 m2

                     Lausteen koulu sali 400 m2   

                     Luolavuoren koulun sali 480 m2

                     Moision liikuntasali 437 m2

                     Nummen koulun sali 493 m2

                     Pernon koulun vanha sali 434 m2

                     Rieskalähteen koulun yläsali 504 m2

                     Ruiskadun sali (Turun AMK) 591 m2

                     Sirkkalan koulun sali 418 m2

                     Suikkilan koulun sali 403 m2

                     Turun Lyseon sali 495 m2

                     Turun Normaalikoulu 600m2

                     Varissuon koulu (Kuopuksenpolku) 419 m2

                     Wäinö Aaltosen koulu/ Paavo-halli 558 m2

 

Luokka 4       Aurajoen koulun sali 334 m2

                     Haarlan koulun sali 350 m2

                     Kastun koulun yläsali 389 m2

                     Kellonsoittajankadun sali 337 m2

                     Klassikon koulun sali 388 m2

                     Kupittaan koulun alasali 338 m2

                     Pernon koulun uusi sali 372 m2

                     Puropellon koulun sali 362 m2

                     Raunistulan koulun sali 399 m2

                     S:t Olofskolanin sali 387 m2

                     Suomalaisen yhteiskoulun alasali 301 m2

                                          

 

Luokka 5       Aninkaisten A-sali 273 m2

 Aninkaisten G-sali 180 m2

                                           Cygnaeuksen I juhlasali 158 m2

                                           Cygnaeuksen II liikuntasali 143 m2

                                           Härkämäen liikuntasali 260 m2

                                           Juhannuskukkulan sali 250 m2                    

                                           Impivaaran uimahallin liikuntasali 90 m2

                                           Kakskerran koulun sali 61 m2

                                           Kastun koulun alasali 157 m2

                                           Katedralskolanin sali 244 m2

                                           Kerttulin koulun sali 246 m2

                                           Kupittaan koulun yläsali 233 m2

                                           Kähärin koulun sali 78 m2

                                           Luostarivuoren telinesali 180 m2

                                           Luostarivuoren juhlasali 180 m2

                                           Martin koulun sali 178 m2

                                           Mestarinkadun koulun sali 186 m2

                                           Moikoisten koulun sali 102 m2

                                           Pallivahan koulun sali 240 m2

                                           Pansion koulun sali 219 m2

                                           Puolalan koulun alasali 240 m2

                                           Puolalan koulun yläsali 90 m2

                                           Puolalanmäen koulun alasali 180 m2

                                           Puolalanmäen koulun yläsali 188 m2

                                           Pääskyvuoren koulun alasali 240 m2

                                           Pääskyvuoren koulun yläsali 170 m2

                                           Rieskalähteen koulun alasali 206 m2

                                           Runosmäen koulun sali 146 m2

                                           Snellmanin koulun sali 189 m2

                                           Suomalaisen yhteiskoulun yläsali 156 m2

                                           Teräsrautelan koulun sali 263 m2

                                           Topeliuksen koulun sali 180 m2

                                           Uittamon koulun sali 288 m2

                                           Uudenmaantien koulutalo (Ammatti-instituutti) 209 m2

                                           Vasaramäen koulun sali 226 m2

                                           Vähä-Heikkilän koulun sali 274 m2