TURUN KAUPUNKI § Kokouspvm Asia 1
Liikuntalautakunta 27 17.01.2008 26

458-2007 (056)

Strategisen starttiavustuksen jakaminen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 27

Järjestöliikuntapäällikkö Mikko Suomalainen / Urheiluasiamies Pertti Perko:

Liikuntalautakunnan vuoden 2007 avustusmäärärasta on varattu strategisiin starttiavustuksiin 5000 €.

Liikuntalautakunta on hyväksynyt avustusten periaatteet 14.2.2007 § 68.

Liikuntalautakunta on päättänyt 20.6.2007 § 167 avustusmäärärahan I jaosta, yhteensä 4999.60 €.

Muutama avustus-anomus on jäänyt toteutumatta ja määrärahaa on säästynyt yht. 1.154 €.

Avustustoimikunta on päättänyt, että em. jaon jälkeen saapuneet anomukset käsitellään tammikuussa 2008.

Liikuntapalvelukeskukselle on jätetty seuraavat anomukset:

1. Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry: Kyseessä kehitysvammaisille aikuisille suunnattu kuntosali- ja allasliikunta. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset: ohjaajakulut (3 hlöä ) 2250 €, tilavuokrat 3600 €, yht. 5850 €. Osallistujamaksut 1440 €, avustukset 600 €, yht. 2040 €.

2. Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry: Kyseessä kehitysvammaisille nuorille (6 hlöä/10-12 v) suunnattu saliliikuntaa. Toimintaa vain syksykauden 2007. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset: ohjaajapalkkiot 727 €. Osallistujamaksut 210 €.

3. Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry: Kyseessä eri sairauksien ja vammojen kohteena oleville (15-17 hlöä)  suunnattua tuolijumppa ja kuntoutusta. Toiminasta aiheutuvat kustannukset: ohjaajapalkkiot 937,40 €, hallinto 42,70 €, tiedotus 71 €, yht. 1051,05 €.  Osallistumismaksut 645 €.

4. Voimistelu- ja urheiluseura Turun Raskassarja: Kyseessä ylipainoisille miehille suunnattua voimistelua, vesijuoksua ja vesijumppaa. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset: ohjaajapalkkiot 2560 €, vuokrat 1035 €, yht. 3595 €. Osallistumismaksut 1500 €.

5. Salibandyseura TVA ry: Kyseessä pojille ja tytöille (7-9 v) suunnattu salibandykerho. Toiminnasta aiheutuvat kulut: varuste- ja pelivälinehankintoja 150 €.

Liite 1Strategisen starttiavustuksen jakoehdotus

Liikuntapalvelukeskus esittää huomiotavaksi seuraavat asiat. (noudattaa numerointia):

1. Vammaisille järjestettävää liikuntatoimintaa; saatu uusia ihmisiä liikunnan pariin.

2. Toiminnasta ei ole tullut pysyvää. Esitetään hylättäväksi.

3. Vammaisille järjestettävää liikuntaa. Lisätään keskinäistä sosiaalista käyttäytymistä.

4. Arkiliikunnan menetelmin pyritään vaikuttamaan osallistujien toimintatapoihin ja terveellisiin liikuntatottumuksiin.

5. Koska osallistujat eivät osallistu sarjatoimintaan, kerhon luonne  koululaisten liikuntakerhoon verrattavaa; pyritään terveellisiin liikuntatottumuksiin.

Aikaisemman päätöksen mukaan kustakin avustuksesta määrärahan riittämättömyyden vuoksi leikataan 33,7 %.

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää myöntää strategisiin starttiavustuksiin II-jaolla 1385,90 euroa liitteen 1 mukaisesti. Ylittyvä osa 231,90 katetaan käyttötaloudesta säästyvillä määrärahoilla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen, eikä osallistunut asian käsittelyyn klo 18.19-18.20.

Varajäsen Lehmuskoski saapui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi.

JAKELU

tiedAnojaseurat
tiedAhola Kaija


Liitteet:

Liiklk § 27
Liite 1:Strategisen starttiavustuksen jakoehdotus