Liite 2, 216
 
TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNASTON YLEISET PERIAATTEET VUONNA 2007
 
 
 
PERUSHINNAT VOIMAAN 1.1.2007
SEURAHINNAT VOIMAAN 1.3.2007
 
 
SISÄLLYS
 
1. LIIKUNTAPAIKAT1
1.1.HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN LIIKUNTAPAIKOILLA1
1.2.MAKSUVAPAUDET JA ALENNUKSET2
1.3. LIIKUNTATAPAHTUMAT JA MUUT TAPAHTUMAT3
1.4 MAINOSPAIKKAOIKEUS4
2. LIIKUNTAPALVELUT4
 
 
1.LIIKUNTAPAIKAT
 
 
1.1.HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN LIIKUNTAPAIKOILLA
 
Liikuntatoimen ylläpitämien liikuntapaikkojen maksut määräytyvät asiakasryhmän, liikuntapaikasta aiheutuvien kustannusten ja ajankohdan mukaan:
 
Perushinta
 
Perushinta on liikuntapaikan perusmaksu, joka veloitetaan liikuntapaikan käytöstä. Perushinnan kohderyhmään luetaan kaikki muut kuin alla erikseen mainitut asiakasryhmät, esimerkiksi turkulaiset yritykset ja muut kuin säännöllistä liikuntaa järjestävät turkulaiset yhdistykset.
 
Turkulaiset urheiluseurat, säännöllistä liikuntaa järjestävät turkulaiset yhdistykset sekä Turun alueen urheilun ja liikunnan aluejärjestöt
 
Turkulaisilta urheiluseuroilta, säännöllistä liikuntaa järjestäviltä turkulaisilta yhdistyksiltä sekä Turun alueen urheilun ja liikunnan aluejärjestöiltä peritään liikuntapaikkamaksuna hinnastossa mainittu seurahinta. Seurahinnat koskevat omaan lajiin liittyvää harjoittelua. Alle 20-vuotiaiden harjoituksista ja otteluista ei peritä maksua, poikkeuksena 994-halli ja kaikki joukkueet jotka osallistuvat aikuisten sarjoihin.
Turkulaisista kansallisten lajiliittojen järjestämään kilpailutoimintaan osallistuvilta osakeyhtiöiden joukkueista peritään seurahinta.
 
Seurahinnan määräytyminen:
 
a) lasten paikalliset harjoitukset, kilpailut ja liikuntatapahtumat maksutta
b) lasten valtakunnalliset/kansainväliset kilpailut ja liikuntatapahtumat maksutta
c) aikuisten paikalliset harjoitukset, kilpailut ja liikuntatapahtumat seurahinnalla
d) aikuisten valtakunnalliset/kansainväliset kilpailut ja liikuntatapahtumat seurahinnalla
 
Kansalliset urheilu- ja liikuntajärjestöt
 
Kansalliset urheilu- ja liikuntajärjestöt (esim. lajiliitot) maksavat järjestämistään lasten ja aikuisten valtakunnallisista, kansainvälisistä tai vastaavista tapahtumista liikuntapaikkamaksuna aikuisten seurahinnan 50%:lla korotettuna. Tätä periaatetta sovelletaan myös mikäli tapahtuman (esim. maaottelun) järjestäjänä toimii turkulainen urheiluseura tai muu vastaava alennettuun hintaan oikeutettu taho.

Vapaat sidosryhmät

 
Vapailla sidosryhmillä tarkoitetaan kaveri- ja työporukoita, jotka maksavat itse omat vuoronsa. Vapaat sidosryhmät voivat käyttää seurahinnoilla koulujen saleja, palloiluhalleja ja hiekkakenttiä myönnetyillä harjoitusvuoroilla. Muissa liikuntapaikoissa vapaat sidosryhmät maksavat hinnaston mukaisen perushinnan.
 
Turun kaupungin nuorisotoimi
 
Nuorisotoimen asiakasryhmillä on oikeus vapaaseen sisäänpääsyyn liikuntapaikoille myönnetyille, ohjatuille vuoroille. Vapaa sisäänpääsy ei koske uimalaitoksia.
 
Turun kaupungin peruskoulut, lukiot ja Turun ammatti-instituutti
 
Turun kaupungin opetustoimen alaisilla peruskouluilla ja lukioilla sekä Turun ammatti-instituutilla on oikeus käyttää maksutta kesäuimaloita ja myönnettyjä vuoroja liikuntapaikoilla opetussuunnitelman mukaisen liikunnan järjestämiseksi (myös liikuntakeskus Alfassa). Tämä oikeus ei koske Impivaaran ja Petreliuksen uimahalleja. Turun kaupungin peruskoulut ja lukiot sekä Turun ammatti-instituutti rinnastetaan 994-hallin hinnoittelussa turkulaisiin urheiluseuroihin. Seurahinta koskee 994-hallissa opetussuunnitelman mukaisen liikunnan järjestämistä kouluaikana päivävuoroilla.
 
Turun ammattikorkeakoulun huippu-urheiluyksikön ja Turun Seudun Urheiluakatemian opiskelijat sekä turkulaiset päiväkodit ja lastenkodit
 
Turun ammattikorkeakoulun huippu-urheiluyksikön ja Turun Seudun Urheiluakatemian opiskelijoilla sekä turkulaisilla päiväkodeilla ja lastenkodeilla on oikeus käyttää maksutta Turun kaupungin liikuntatoimen liikuntapaikkoja vapailla vuoroilla, poikkeuksena jäähallit ns. kunnallisen jääajan ulkopuolella (ostojäähinta) sekä Caribian 994-halli (seurahinta). Päiväkodeilta ja lastenkodeilta peritään uimahalleissa hinnaston mukainen tuntihinta.
 
Terveystoimen psykiatrian ohjatut ryhmät
 
Terveystoimen psykiatrian asiakasryhmillä (ohjatut ryhmät) on oikeus käyttää maksutta Turun kaupungin liikuntatoimen liikuntapaikkoja vapailla vuoroilla, poikkeuksena jäähallit ns. kunnallisen jääajan ulkopuolella, Caribian 994-halli ja uimalaitokset.
 
Turun kaupungin virastot ja laitokset ja Turun ammattikorkeakoulu
 
Turun kaupungin virastoilta ja laitoksilta sekä Turun ammattikorkeakoululta peritään liikuntapaikkamaksuna sisäinen perushinta. Sisäinen perushinta on hinnaston mukainen perushinta vähennettynä alv:lla. Tämä periaate ei koske yksilölipun ostajia esim. uimalaitoksissa, Kupittaan urheiluhallissa tai Parkin liikuntakeskuksessa.
 
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos
 
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta peritään liikuntapaikkamaksuna seurahinta Varissuon jäähallissa, Kupittaan palloilukentillä, Kupittaan urheiluhallissa ja Impivaaran uimahallissa käyttämistään vuoroista 1.1.2005 alkaen Koulut liikkeelle -projektin loppuun 31.12.2007asti. (Liikuntalautakunta 1.2.2005 33)
 
Muut oppilaitokset
 
Muilta kuin edellä mainituilta Turussa toimivilta oppilaitoksilta peritään liikuntapaikkamaksuna perushinta (yksityiset ja valtion koulut, yliopistot, kansanopistot, kansalaisopistot, musiikkioppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset, ammatilliset erityis- ja erikoisoppilaitokset sekä muut oppilaitokset ja koulut)
 
Ulkopaikkakuntalaiset
Ulkopaikkakuntalaisilta peritään perushintojen mukainen hinta 50%:lla korotettuna. Tämä periaate ei koske yksilölipun ostajia esim. uimalaitoksissa, Kupittaan urheiluhallissa tai Parkin liikuntakeskuksessa.
 
Prime Time Hinnoittelu
Jäähalleissa, jalkapallohallissa ja Samppalinnan ja Nunnavuoren palloiluhalleissa sekä 994-hallissa Prime Time hinnoittelua maanantaista torstaihin kello 17.00 - 20.00 välisenä ajankohtana. Tämä tarkoittaa sitä, että hintoihin lisätään 20% kyseisinä ajankohtina.
 
Vuorojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty!
 
1.2. MAKSUVAPAUDET JA ALENNUKSET
 
Täyttä kansaneläkettä saavat (Kelan todistus täydestä kansaneläkkeestä)
 
Mainituille henkilöille myönnetään sosiaalisin perustein kortti, joka oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn kaupungin ylläpitämiin liikuntalaitoksiin. Turkulaisten urheiluseurojen järjestämiin urheilutapahtumiin kortilla pääsee 75% alennuksella.
 
Veteraanit
 
Turkulaiset veteraanit pääsevät harjoittelemaan maksutta seuraaviin liikuntapaikkoihin:
 
Impivaaran uimahalli + kuntosalit + liikuntasali (ryhmät)
Petreliuksen uimahalli + kuntosali
Samppalinnan uimala
Kupittaan uimala
Kupittaan urheiluhalli
 
Sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoitopaikoissa vuosina 1939-1945 palvelleilla turkulaisilla naisilla on vapaa sisäänpääsy Turun kaupungin uimahalleihin.
 
Seniorikortti 70+
 
Seniorikortti 70+ on voimassa aukioloaikoina tai erikseen määritellyillä vuoroilla Impivaaran, Petreliuksen ja Paattisten uimahalleissa sekä kuntosaleissa, Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloissa sekä Kupittaan urheiluhallin ja Pansion kuntosaleissa.
 
Saattajakortti
 
Vammaiset ja pitkäaikaissairaat, jotka oman terveydentilansa tai heikentyneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat avustajaa kyetäkseen käyttämään yleisiä liikuntapalveluja, voivat osallistua avustajan kanssa maksamalla osallistumiskerrasta vain yhden sisäänpääsymaksun seuraaviin Turun kaupungin hallinnoimiin liikuntapaikkoihin:
 
Impivaaran uimahalli + kuntosalit
Petreliuksen uimahalli + kuntosali
Samppalinnan uimala
Kupittaan uimala
Kupittaan urheiluhalli + kuntosali
Paattisten uimahalli + kuntosali
Parkin kenttä
 
Saattajakorttia anotaan Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksesta. Korttia anottaessa tulee esittää lääkärin tai fysioterapeutin lausunto saattajan tarpeesta tai kuntoutussuunnitelma. Näkövammaiset, joilla ei ole jatkuvaa kuntoutusta ja siten jatkuvaa tarvetta käydä lääkärillä tai fysioterapiassa, saavat kortin myös näyttämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:stä saatavan näkövammakortin. Erityistapauksista neuvotellaan erikseen.
 
Turun eri sairaaloiden osastot ja laitoshoidon yksiköt, joissa turkulainen viipyy määräaikaisesti, voivat anoa saattajakorttia osasto- tai laitoskohtaiseen käyttöön. Osaston tai laitoksen henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle samaan ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajakortin käytön yhteydessä tulee jokaisella käyntikerralla todistaa saattajan henkilöllisyys työpaikan henkilökuntakortin avulla.
 
Liikuntalautakunnan myöntämät vapaakortit
 
Liikuntalautakunnan valtuustokaudeksi myöntämän vapaakortin haltijalle liikuntapalvelukeskuksen palvelut ovat maksuttomia. Vapaakortin haltijalla on vapaa sisäänpääsy liikuntatoimen ylläpitämien liikuntapaikkojen maksullisiin yleisötilaisuuksiin ja harjoitteluun ko. liikuntapaikoissa (994-hallissa vain liikuntatilaisuuksiin). Vapaakortin haltijan velvollisuus on seurata ja kehittää liikuntapalveluja.
 
 
Liikuntatoimen vakinainen henkilökunta
 
Vaatimuksena on vähintään 6 kk kestävä työsuhde ja vähintään 19 työtuntia viikossa. Henkilökunnalla on vapaa sisäänpääsy henkilökuntakortilla harjoittelemaan kaupungin liikuntapaikoille, maksullisiin yleisötilaisuuksiin (994-hallissa vain liikuntatilaisuuksiin) ja liikuntapalvelukeskuksen ohjattuihin toimintoihin. Hinnastossa mainittuja liikunnan harjoittamiseen käytettäviä välineitä on oikeus käyttää maksutta. Uimahallin kokoustilasta ja tilaussaunoista (käteismaksu uimahallin kassalle) saa 50 % alennuksen.
 
1.3. LIIKUNTATAPAHTUMAT JA MUUT TAPAHTUMAT
 
Yhden tai useamman päivän kestävissä liikuntatapahtumissa liikuntapaikan päivävuokra on arkisin maksimissaan 8 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta ja viikonloppuisin maksimissaan 12 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta.
 
Mikäli liikuntapaikalla järjestetään muu kuin liikuntatapahtuma, peritään kaikilta tapahtuman järjestäjiltä perushinta. Perushinnan maksavat tällöin myös turkulaiset urheiluseurat, liikuntaa järjestävät yhdistykset, aluejärjestöt ja vapaat sidosryhmät. Yhden tai useamman päivän kestävissä muissa tapahtumissa liikuntapaikan päivävuokra on arkisin maksimissaan 8 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta ja viikonloppuisin maksimissaan 12 kertaa hinnaston mukainen tuntihinta.
 
Useamman päivän tapahtumien pystytys- ja purkuajalta peritään 50% tilavuokrasta.
 
Normaali siivous, valvonta, sähkö ja vesi kuuluvat hinnastohintaan. Lisätyöstä (esim. välineiden kuljetus, ylimääräinen siivous ja/tai valvonta) sekä ylimääräisestä sähkönkulutuksesta aiheutuneet kulut peritään palvelun tilaajalta/käyttäjältä. Edellä mainituista maksavat kaikki asiakasryhmät. Lisätöistä sovitaan aina etukäteen.
 
Mikäli liikuntapaikka, pukutila tai vastaava jätetään epäsiistiin kuntoon tai tahallisesti rikotaan voi liikuntapalvelukeskus periä Rangaistusmaksun mikä on 50 euroa.
 
1.4. MAINOSPAIKKAOIKEUS
 
Mainospaikkaoikeusmaksut perustuvat kiinteisiin liikuntapaikkakohtaisiin vuosimaksuihin, jotka peritään vuosittain joko seurayhtymältä tai yksittäiseltä seuralta sen mukaan, mikä käytäntö paremmin sopii kunkin liikuntapaikan luonteeseen sekä aikaisempaan käytäntöön. Tasapuolisuusnäkökulmasta niillä seuroilla, joilla on voimassa oleva sopimus annetaan mahdollisuus siirtyä uuteen käytäntöön mikäli seurat katsovat sen tarpeelliseksi.
 
Mainospaikkaoikeudesta perittävän maksun suuruutta on arvioitu siltä pohjalta, paljonko seuroilla on mahdollisuus saada mainospaikkatuloja kultakin liikuntapaikalta. Useimmiten tämä perustuu mainospaikan näkyvyyteen sekä liikuntatilan käyttäjä- ja katsojamääriin, mahdolliseen TV-näkyvyyteen jne.
 
Sopimusjakson pituudeksi tarjotaan 1, 2 tai 3 vuotta seurojen valinnan mukaan.
 
Sopimuksella varmistetaan kuitenkin, että kaupungin vuokratessa liikuntapaikan tilapäisesti kolmannelle osapuolelle jää yksittäistapahtuman järjestäjille mahdollisuus myös mainospaikkoihin. Tilapäisestä mainospaikkaoikeudesta on maksettava liikuntatoimelle 15% mainosten bruttomyyntitulosta. Bruttomyyntitulot on ilmoitettava varaustoimistoon 14 vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä.
 
 
2. LIIKUNTAPALVELUT
 
Liikuntatoimen järjestämät liikuntapalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Turun kaupungin asukkaille. Liikuntapalveluista peritään hinnaston mukainen perushinta, poikkeuksena vapaakortin haltijat ja liikuntatoimen vakinainen henkilökunta, joille palvelut ovat maksuttomia.
 
Liikuntapalvelukeskuksen liikuntapalveluihin osallistuminen on lisäksi maksutonta alle kolme vuotta Turussa olleille Koto-toimintaan kuuluville maahanmuuttajille. Edellä mainitulla ryhmällä liikuntapaikkoihin tutustuminen on myös maksutonta, jos se tapahtuu maahanmuuttajista vastaavan liikunnanohjaajan opastuksella, minkä lisäksi lajikokeiluihin ja -kursseihin osallistumisesta annetaan 50% alennus.
 
Mikäli erikseen sovitaan tai liikuntaryhmiin jää tilaa, on myös ulkopaikkakuntalaisilla mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan ulkopaikkakuntalaishinnalla: perushinta 50%:lla korotettuna.