Yleiskaava 2029 kartta 3 - Palvelut ja elinkeinot, muutettu