Yleiskaava 2029 kartta 2 - Asuminen, muutettu 25.9.18 (KYLK