Yleiskaava 2029 kartta 1 - Yhdyskuntarakenne, muutettu 25.9.