Yleiskaava 2029 kartta 8 - Arvokkaat rakennetun ympäristön k