Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus37322.08.20111
Kaupunginvaltuusto14929.08.20113

1492-2011 (014)

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 373

Keskusvaalilautakunta 7.6.2011:

Saatuaan valtuuston puheenjohtajan kirjeen, jonka mukaan Vihreä Liitto r.p:n varavaltuutettujen määrää tulisi täydentää keskusvaalilautakunta ilmoittaa kunnioittaen, että se on lokakuun 26 päivänä 2008 toimitettujenkunnallisvaalien tulosteen perusteella vahvistanut, että kaupungin vaalikelpoinen asukas, filosofian ylioppilas, opiskelija Aleksi Laine on valittu Vihreä Liitto r.p:n varavaltuutetuksi tästä alkaen vuoden 2012 loppuun. Laine on varavaltuutettu kaikkien saman puolueen listalta aikaisemmin varavaltuutetuiksi vahvistettujen jälkeen.

Kaupunginhallitus saattaa keskusvaalilautakunnan ilmoituksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että filosofian ylioppilas, opiskelija Aleksi Laine on valittu Vihreä Liitto r.p:n ehdokaslistalta varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 149

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että filosofian ylioppilas, opiskelija Aleksi Laine on valittu Vihreä Liitto r.p:n ehdokaslistalta varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedLaine Aleksi
tiedKeskushallinto, hallinto
tiedKeskushallinto, talouspalvelukeskus, palkanlaskenta palkkiot
tiedVihreiden valtuustoryhmä