RICHARD O´BRIEN, ROCKY HORROR SHOW

Ohjelmistovalinnasta

Turun kaupunginteatterin vuoden 2013 päättää päänäyttämöllä menestys- ja kulttimusikaali Rocky Horror show. Lähtökohtaisesti etsimme loppusyksyyn produktiota, joka tavoittaisi Kakolan kohdeyleisöä mahdollisimman hyvin, ja useiden ehdokkaiden (joista iso osa kaatui produktioiden liian isoon kokoon tai teknisten fasiliteettien rajallisuuteen) olemme päätyneet Rocky Horroriin, joka on Turussa tuotettu ruotsinkielisenä noin kymmenen vuotta sitten – tuolloin suurena menestyksenä – ja suomenkielisessä ammattiteatterissa Seinäjoella 1995.

Rocky Horrorin musiikki on melodista ja hyvin tarttuvaa, toisaalta nimenkin mukaan se sisältää aineksia, joissa on viitteitä heavy rockiin. Tämä lie yksi sen menestyksen salaisuuksia. Tarinan ydin on tuttua kauhuromantiikkaa. Esitystilanteen iso elementti on yleisön osallistaminen eri tavoin itse esityksen aikana. Tähän aiomme yleisötyöpajoin ”kouluttaa” nuorta katsojakuntaa etukäteen.

Rocky Horror on draamallinen musikaali, jossa on myös runsaasti näyttämörooleja, täten se tarjoaa mielekkäitä tehtäviä useille talon omille näyttelijöille.

Taiteellisessa suunnitteluryhmässä ovat myös keskiössä talon omat taiteilijat: pukusuunnittelija, lavastaja ja kapellimestari. Ohjaaja, valosuunnittelija sekä koreografi tarvitaan talon ulkopuolelta.

Tuotantoaikataulu

Produktion suunnittelu käynnistyy teatterinjohtajan ja ohjaajan kesken kesällä 2012. Miehitys kootaan syys-lokakuussa 2012. Roolit miehitetään ensisijaisesti teatterin omilla näyttelijöillä, ja roolit, joihin omasta henkilökunnasta ei esittäjää löydy avoimen hakutilaisuuden kautta syksyn aikana.

Produktion esiraami on syksyllä 2012 ja raami- ja mallipalaverit keväällä 2013. Harjoitukset alkavat elo-syyskuussa 2013, musiikkiharjoitukset todennäköisesti jo toukokuussa. Ensi-iltansa Rocky Horror Show saa loka/ marraskuussa.

Esityskausi on alustavasti suunniteltu syyskaudelle 2013 ja kevätkaudelle 2014.

Yhteistyöhankkeen muut tahot

Rocky Horror Show- prosessiin on tässä vaiheessa suunniteltu yhteistyötä kolmen eri tahon kanssa: Turun yksityisten ammattioppilaitosten (TYA) maskeeraajakurssin, Turun Konservatorion pop-jazz suuntautumisvaihtoehdon ja Turun AMK:n Taideakatemian kanssa.

Rocky Horror Show on visuaalisesti runsas esitys, jossa on vahva painopiste kampauksilla ja maskeerauksilla. Alustavasti on suunniteltu, että TYA:n maskeeraajakurssi suorittaa työharjoittelunsa osana Rocky Horror Shown harjoitus- ja esitysprosessia. Asiasta on keskusteltu kurssin vastaavan opettajan Tuula Lähteensuon kanssa.

Rocky Horror Show vaatii nimensä mukaisen bändin. Talon omaa orkesteria on tarkoitus vahvistaa Turun Konservatoriossa muusikon tutkintoa pop-jazz suuntautumisvaihtoehdon alla opiskelevilla nuorilla muusikoilla. Asiasta on tähän mennessä keskusteltu koulutussuunnittelija Ulrika Kauniskankaan kanssa. Neuvottelut jatkuvat syksyllä Turun Konservatorion johdon kanssa.

Rocky Horror Shown miehityksessä on mahdollisesti tarvetta avustaville esiintyjille. Näihin tehtäviin etsitään tekijöitä Turun AMK:n Taideakatemiasta. Yhteistyöstä on käyty alustavia neuvotteluja Turun AMK:n Taideakatemian teatteri-ilmaisunohjaajakoulutuksen vastaavan opettajan Minna Haapasalon kanssa. Neuvotteluja jatketaan esittävän taiteen koulutuspäällikön kanssa myöhemmin syksyllä.

Produktion oheen järjestetään erityisesti oppilaitoksille ja nuorisotoimelle suunnattuja yleisötyöpajoja joissa opastetaan teoksen traditioon liittyvään yleisön käyttäytymiskulttuuriin.

Rocky Horror Show:n tuotantobudjetti

Esityksen suunnitellut tuotantokulut ovat yhteensä 449 016 € ja esityskulut 2013-2014 368 640 €. Tuotanto- ja esityskulut yhteensä 817 656 €. Lipputulot 80 % täyttöasteella 732 480 €. Turun Kaupunginteatterin anoo suurtuotantotukea produktion kulujen kattamiseen vuodelle 2013 yhteensä 50 000 €.

 

 

 

ROCKY HORROR SHOW

 

 

TUOTANTOBUDJETTI

 

 

 

 

 

Palkat ja päivärahat

230 575,00

 

Henkilöstökulut

51 902,00 €

 

 

 

 

Aineet, tavarat, tarvikkeet

64 500,00 €

 

Kirjallisuus

 

500,00 €

Sähkötarvikkeet

 

5 000,00 €

Lavastus

 

20 000,00 €

Puvustus

 

18 000,00 €

Tarpeisto

 

4 000,00 €

Peruukit ja maskit

 

5 000,00 €

Tehosteet

 

12 000,00 €

 

 

 

Palvelujen ostot

87 039,00 €

 

Painatukset / Käsiohjelmat

 

5 000,00 €

Musiikki

 

15 000,00 €

Käännös- ja tulkkauspalvelut

 

12 000,00 €

Matkat ja majoituspalvelut

 

55 039,00 €

 

 

 

Muut toimintakulut

15 000,00 €

 

Tekijänoikeuskorvaukset

 

5 000,00 €

Markkinointi

 

10 000,00 €

 

 

 

Kustannukset yhteensä

449 016,00 €

 

 

 

 

 

 

 

ROCKY HORROR SHOW

 

 

ESITYSBUDJETTI

 

 

 

 

 

Ensi-ilta loka-marraskuu 2013

 

 

Esityskerrat 2013-2012 yht. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esityskulut /

Esityskulut /

 

näytös

kausi 2013-2014

Palkat

4959,00 €

198 640,00 €

Henkilöstökulut

1116,00 €

44 640,00 €

Palvelujen ostot

1687,00 €

67 480,00 €

Tekijänoikeuskorvaukset

2 197,00 €

87 880,00 €

 

 

 

Kustannukset yhteensä

9 959,00 €

368 640,00 €

 

 

 

 

 

 

 

näytös

kausi 2013-2014

Pääsymaksut

18 312,00 €

732 480,00 €

Suurtuotantotuki

 

50 000,00 €

Tulot yhteensä

 

782 480,00 €