Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta20715.06.201710
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta22208.08.20173
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta23922.08.20174

5091-2014 (613, 627)

Asemakaavanmuutosluonnos; "Simolankatu 37" Nummi (os. Simolankatu 37) (29/2016) (Ks)

Tiivistelmä:

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan osan Riihipellon puistoalueen liittämistä tonttiin 853-11-29-4 siten, että uudella kaavalla muodostuu yksi uusi kerrostalotontti.

Ksylk § 207

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin 6.6.2017:

Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö on laatinut 6.6.2017 päivätyn asemakaavanmuutosluonnoksen.

Nykytilanne

Suunniteltava alue kuuluu 50-luvulla muodostuneeseen omakotitalojen korttelialueeseen, jota rajaa pohjoisessa Korvalankatu ja etelässä Simolankatu. Suunnittelualue rajautuu lännessä, etelässä ja idässä Ylioppilaskylän kerrostalokortteleihin. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Nummenpakan koulun Aurajoen yksikkö, Nummenpakan koulun Nummen yksikkö ja Katariinan koulu.

Suunnittelutilanne

Yleiskaavassa suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta AK.

10.9.1977 voimaan tulleessa asemakaavassa 1/1977 alue on puistoaluetta P. 22.4.1957 voimaan tulleessa asemakaavassa 49/1955 tontti 4 on osoitettu 1-kerroksiseksi, enintään kolme asuntoa sisältäväksi omakotirakennukseksi.

Katualue on Simolankatua.

Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt kiinteistön 853-11-29-4 omistaja.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 22.11.2016 § 295.

Kaava kuulutettiin vireille 26.11.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 10 mielipidettä. Ennen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa jätettiin yksi mielipide.

Alustavia maankäyttöluonnoksia esiteltiin asukastilaisuudessa 26.4.2017, joka pidettiin Nummen kirjastossa.

Mielipiteet pyydettiin 30.12.2016 mennessä.

Saapuneissa mielipiteissä vastustetaan kerrostalon rakentamista mahdollistavaa asemakaavaa ja esitetään, että rakentaminen tulisi tapahtua voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Simolankadun liikenteen kasvavasta lisääntymisestä on myös esitetty huolestuneisuutta koska alueella liikkuu paljon koululaisia ja pyöräilijöitä.

Asemakaavanmuutosluonnos

Luonnos on laadittu aloitteentekijän viitesuunnitelman pohjalta, pvm. 9.5.2017 ja 16.5.2017.

Käyttötarkoitus: Asuinkerrostalojen korttelialue AK

Kerrosluku: III

Rakennusoikeus: 1300 kem2

Liite 1Luonnoskartta 6.6.2017 "Simolankatu 37"

Oheismateriaali 1OAS-vaiheen mielipiteet

Va. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä 6.6.2017 päivätyn luonnoksen laadittavan asemakaavaehdotuksen ”Simolankatu 37” pohjaksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Höltän Lintusen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Ksylk § 222

Pöydältä 15.6.2017 § 207.

PäätösAsia pantiin pöydälle Lintusen Mannin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Ksylk § 239

Pöydältä 8.8.2017 § 222.

PäätösKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että uusi rakentaminen sijoitetaan pääosin nykyiselle tontille ja mahdollisimman suuri osa Riihipeltoa säilytetään puistona.

Päätös asiassa tehtiin äänin 0-10, 2 tyhjää.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkaminen ei saanut ääniä.

Lintusen Mannin kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Anttila, Euro, Helin, Ilmanen, Ilvessalo, Laukkanen, Vierimaa ja Wirén.

Sandelin ja Lähteenmäki äänestivät tyhjää.

Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tpvYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, kaavoitusyksikkö


Liitteet:

Ksylk § 207
Liite 1:Luonnoskartta 6.6.2017 "Simolankatu 37"

Ksylk § 222
Liite 1:Luonnoskartta 6.6.2017 "Simolankatu 37"