TURUN KAUPUNKI § Kokouspvm Asia 1
Kiinteistölautakunta 44 21.01.2009 3 Kl

336-2008 (642)

Rakennetun AL-tontin luovuttaminen kaksivaiheisella tarjouskilpailulla, (VII) 7-1-7 (Kristiinankatu 1)

Tiivistelmä:

Tilaliikelaitoksen myytävä kohde "Kristiinankatu 1" esitetään myytäväksi kaksivaiheisella tarjouskilpailulla, jossa ensin pidetään avoin tarjouskilpailu, johon osallistuneista valitaan jatkokilpailuun neljä korkeimman tarjouksen esittänyttä. Jatkoon päässeillä on mahdollisuus annetun määräajan puitteissa tutustua kohteeseen tarkemmin ja määräajan päätyttyä antaa lopullinen tarjous.

Klk § 44

Tilaliikelaitos, Tiina Aaltonen ja Kiinteistöliikelaitos, Riku Korhonen, 16.1.2009:

Kohteen asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2008 § 260 eikä tästä päätöksestä ole valitettu hallinto-oikeuteen määräajassa (14.1.2009). Asemakaavan muutos tulee voimaan kuulutuksella 24.1.2009.

Asemakaavan muutoksessa tämän 1818 m2:n suuruisen tontin käyttötarkoitus muutettiin hallinto- ja virastorakennusten korttelialueesta (YH) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi sekä ajanmukaistettiin suojelumerkintöjä. Tontilla ei ole uutta rakennusoikeutta. Rakennus on historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin arvokas. Rakennuksessa toimi vuoteen 2007 kaupungin keskushallinto ja nyt se on vuokrattu sisäisesti sosiaali- ja terveystoimelle ainakin 31.7.2011 saakka. Kohde myydään täten vuokrattuna.

Tilaliikelaitos ja Kiinteistöliikelaitos esittävät, että kohde myydään tarjouskilpailulla kaksivaiheisesti. Ensin pyydetään normaalilla tavalla tarjoukset kohteesta. Tarjousten avausten jälkeen valitaan jatkoon neljä (4) korkeimman tarjouksen tehnyttä tahoa. Näillä on sen jälkeen pari kuukautta aikaa teettää kohteessa tutkimuksia ja selvityksiä omalla kustannuksellaan. Tämän jälkeen näiden neljän jatkoon valitun tahon on jätettävä määräpäivään mennessä lopulliset tarjoukset, joiden pohjalta kaupunki tekee lopullisen luovutuspäätöksen.

Oheista kauppakirjaluonnosta tarkennetaan mm. rasitteiden osalta ja siitä päätetään luovutuspäätöksen yhteydessä.

Kartta esitetään kokouksessa.

Liite 1Kauppakirjaluonnos

Liite 2Toimistotilojen vuokrasopimus

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistölautakunta päättää:

- Turun kaupunki myy kohteen ”Kristiinankatu 1” (kiinteistö 853-7-1-7) kaksivaiheisella tarjouskilpailulla. Ensimmäisessä vaiheessa pidetään avoin tarjouskilpailu, josta jatkoon pääsee neljä (4) korkeimman tarjouksen esittänyttä. Toisessa vaiheessa jatkokilpailuun päässeiden kesken pidetään lopullinen tarjouskilpailu.

- Jatkokilpailuun päässeet tuodaan Tilaliikelaitoksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntien tietoon.

- Kaupunki varaa itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset sekä ensimmäisessä että toisessa vaiheessa.

- Luovutuksesta tehdään erillinen päätös.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

JAKELU

tpvKiinteistöliikelaitos, tonttipalvelut
tpvTilaliikelaitos


Liitteet:

Klk § 44
Liite 1:Kauppakirjaluonnos
Liite 2:Toimistotilojen vuokrasopimus