Kaupunginhallitus 24.04.2017 - Esityslista

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Asia Otsikko
1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastus
3 Iltakouluasiat
4 Lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä
5 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
6 Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017-2021
7 Turun ammatti-instituutin ruokapalvelujen liikkeenluovutus Arkea Oy:lle
8 Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä koskevan ylikunnallisen sopimuksen muuttaminen
9 Runosmäen monitoimitalon tarveselvityksen hyväksyminen
10 Työllisyyspalvelukeskuksen toimitilat
11 Turun kaupungin edustajien nimeäminen maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen
12 Stipendirahaston tuoton jako
13 Kaupunginhallituksen jäsen Mikael Miikkolan aloite koskien miehittämättömien lennokkien ja vastaavien ilmassa liikkuvien keksintöjen käyttöä Turun kaupungin ilmatilassa
14 Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Raija Eevan selvityspyyntöön koskien kaupungin toimeentulotukinormin vastaavuudesta todellisiin asumiskustannuksiin ja asumismahdollisuuksiin
15 Näyttelyvakuuden alkamisajankohdan muuttaminen Robert Doisneaun näyttelylle
16 Turun hallinto-oikeuden päätös Port Aboan asemakaavan valituksista
17 Etuuskäsittelijän avoimen viran (vak.nro 300118) lakkauttaminen
18 Kahden sosiaaliohjaajan viran ja kahden sosiaaliohjaajan toimen perustaminen hyvinvointitoimialalle
19 Osastonlääkärin viran perustaminen Terveyspalveluiden akuuttiosastoryhmän kotisairaalaan
20 Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.4.2017 päätösten täytäntöönpanot
21 Lautakuntien pöytäkirjat, viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
22 Kaupunginhallituksen alustava kokousaikataulu syyskaudella 2017
23 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2017 (Kv)
24 Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valituksi tulleista valtuutetuista ja varavaltuutetuista toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 (Kv)

Takaisin kokousluetteloon