Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9117.06.201414
Kaupunginhallitus30611.08.20145
Kaupunginhallitus32218.08.20143

7025-2014 (032, 021)

Kaupunginhallituksen käsittelyyn otettu liikuntalautakunnan päätös 17.6.2014 § 91 (Vt)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus päätti 24.6.2014 § 293 ottaa käsiteltäväkseen liikuntalautakunnan päätöksen 17.6.2014 § 91. Kaupunginhallitukselle esitetään, että liikuntalautakunnan päätös pysytetään ja että kaupunginhallitus ohjeistaa liikuntalautakuntaa huolehtimaan liikuntapalveluiden laskutusjärjestelmän ajanmukaistamisesta siten, että hinnaston mukaisten maksujen periminen Alfan liikuntakeskuksessa perustuu todellisiin kävijämääriin kaikissa käyttäjäryhmissä.

Liiklk § 91

Liikuntapaikkapäällikkö Marjaana Risku:

Hyvitysohje

Liikuntapalvelukeskuksella on ollut sisäisesti käytössä ohjeistus hyvitystilanteisiin. Hyvitysohjeissa otetaan kantaa esim. kortin katoamiseen tai jäljellä olevien kertojen hyvittämiseen. Hyvitysohjeisiin on tehty myös pieniä tarkennuksia liittyen lähinnä henkilöllisyyden todistamiseen ja kurssimaksujen palauttamiseen.

Hyvitysohjeita esitetään liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisesti.

Liite 1Hyvitysohjeet

Alfan liikuntakeskuksen hinnat

Alfan liikuntakeskukseen ollaan hankkimassa kulkuportti. Hallin toiminnot säilyvät portista huolimatta ennallaan, mutta kulkuportin hankinnasta johtuen on tarpeen tehdä pieniä muutoksia hinnastoon Alfan osalta.

Alfassa on ollut henkilöperusteinen maksu käytössä nyrkkeilyssä, painissa, painonnostossa, pöytätenniksessä ja telinevoimistelussa. Niiden osalta esitetään, että harjoituskäytön hinta säilyy ennallaan eli on 0 €/hlö alle 20-vuotiaiden harrastajien osalta ja yli 20-vuotiaiden osalta 1,50 €/hlö. Alfan kamppailulajien tilassa on ollut tilakohtainen maksu 10 €/h/ tatamialue. On järkevä yhtenäistää koko hallin osalta hinnasto, jotta kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti Alfan tiloissa. Kamppailulajien ryhmien harjoitusvuorot kestävät yleisesti 1,5 h eli keskimääräisesti vuorosta maksetaan 15 €. Yhden tatamin koko on noin 150 m2. Arviolta aikuisten ryhmissä yhdellä tatamialueella harjoittelee keskimäärin n. 12–15 hlöä/ ryhmä. Ryhmäkoon arviointi perustuu mm. kamppailuseurojen toiminta-avustuksen yhteydessä ilmoittamiin ryhmäkokoihin. Näin ollen lajin hinta nousee jonkin verran, mutta on kuitenkin linjassa muiden samoja Alfan tiloja käyttävien aikuisharrastajien kanssa.

Koska kilpailuissa ja tapahtumissa ei ole mahdollista kulkea normaalisti portin kautta, tulee sille määrittää oma hinta. Tapahtumahinnaksi esitetään lasten ja nuorten alle 20-vuotiaiden tapahtumien osalta 0 €/h ja aikuisten 20 v. täyttäneiden tapahtumien osalta:

· kamppailulajit/ tatamikohtainen maksu, nyrkkeily, painonnosto ja telinevoimistelun harjoitussali 12 €/h

· paini, pöytätennis ja telinevoimistelun kilpasali 17 €/h

Esitetyt hinnat sisältävät arvolisäveron (10 %). Hinnastomuutos esitetään tulevan voimaan 1.9.2014 alkaen.

Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä em. hinnastomuutokset.

PäätösLiikuntalautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaiset Hyvitysohjeet ja esitetyt hinnastomuutokset.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 8-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Kallio, Lintunen, Lähteenmäki, Norontaus, Rautee, Vehviläinen, Viljamaa ja Andersson.

Alasen ennen päätöksentekoa Mäenpään kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Koskinen ja Meltovaara. Palmunen äänesti tyhjää.

Alasen muutosehdotus oli seuraava:

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä em. hinnastomuutokset siten, että Liikutapalvelukeskuksen Alfaan suunniteltua kulkuporttia ei hankinta. Jos kulkuportin hankintaan liittyvät toimenpiteet on aloitettu, niin ne keskeytetään.

Liikuntapalvelukeskuksen tulee selvittää jokin muu menetelmä, minkä avulla voidaan kontrolloida Alfan käyttäjämäärän oikeellisuus ja tätä kautta aikaan saada mahdollisia lisätuloja.

Mäenpää pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteen asiassa.

Kh § 306

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Liikuntalautakunnan edellä oleva päätös koskee Alfan liikuntakeskuksessa perittävien maksujen perusteita ja määriä. Asiassa ei ole ollut kyse toiminnan muutoksesta eikä hinnaston toteuttamisen edellyttämän järjestelmän hankinnasta tai muusta operatiivista menettelytapaa koskevasta asiasta. Liikuntapalveluista saatujen tietojen mukaan nykyisin käytössä ollut kävijämäärien laskentatapa on epätarkka ja on sellaisena saattanut johtaa sekä urheiluseurojen epäyhtenäiseen kohteluun että joiltakin osin kaupungille kuuluvien tulojen perimättä jäämiseen. Näin ollen toimintatapa ei ole asianmukainen myöskään kaupungin sisäisen valvonnan eikä saamisten laskutuksesta ja perimisestä annettujen ohjeiden näkökulmasta.

Lautakunnassa tehty muutosehdotus on asiallisesti koskenut ainoastaan kulkuportin hankintaa eikä hinnaston perusteita tai määriä eikä päätöstä ole tarvetta kumota tai muuttaa.

Oheismateriaali 1Vastine kaupunginhallitukselle koskien liikuntalautakunnan ehdottamaa kulkuporttia

EhdotusKaupunginhallitus päättää pysyttää liikuntalautakunnan päätöksen 17.6.2014 § 91.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ohjeistaa liikuntalautakuntaa huolehtimaan liikuntapalveluiden laskutusjärjestelmän ajanmukaistamisesta siten, että hinnaston mukaisten maksujen periminen Alfan liikuntakeskuksessa perustuu todellisiin kävijämääriin kaikissa käyttäjäryhmissä.

PäätösAsia pantiin pöydälle Eklundin Mannin kannattamana tekemästä ehdotuksesta.

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksensa kokouksessa seuraavansisältöiseksi:

Kaupunginhallitus päättää pysyttää liikuntalautakunnan päätöksen 17.6.2014 § 91.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ohjeistaa liikuntalautakuntaa huolehtimaan liikuntapalveluiden laskutusjärjestelmän ajanmukaistamisesta siten, että hinnaston mukaisten maksujen periminen Alfan liikuntakeskuksessa perustuu todellisiin kävijämääriin kaikissa käyttäjäryhmissä. Hinnastomuutosten johdosta toteutettavat mahdolliset tilajärjestelyt sekä Alfan liikuntakeskuksen asiakkaiden kulkua ja sisäänkäyntejä koskevat ratkaisut tulee saattaa liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi. Ennen asian ratkaisemista lautakunnassa on liikuntatiloja käyttävien seurojen kanssa käytävä neuvottelut.

Kh § 322

Pöydältä 11.8.2014 § 306

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää pysyttää liikuntalautakunnan päätöksen 17.6.2014 § 91.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ohjeistaa liikuntalautakuntaa huolehtimaan liikuntapalveluiden laskutusjärjestelmän ajanmukaistamisesta siten, että hinnaston mukaisten maksujen periminen Alfan liikuntakeskuksessa perustuu todellisiin kävijämääriin kaikissa käyttäjäryhmissä. Hinnastomuutosten johdosta toteutettavat mahdolliset tilajärjestelyt sekä Alfan liikuntakeskuksen asiakkaiden kulkua ja sisäänkäyntejä koskevat ratkaisut tulee saattaa liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi. Ennen asian ratkaisemista lautakunnassa on liikuntatiloja käyttävien seurojen kanssa käytävä neuvottelut.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedLiikuntalautakunta
tpvLiikuntapalvelukeskus


Liitteet:

Liiklk § 91
Liite 1:Hyvitysohjeet