Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15214.04.20148

341-2014 (041)

Sivistystoimialan strategisen sopimuksen 2014 - 2016 muuttaminen (St)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.1.2014 § 23 sivistystoimialan strategisen sopimuksen 2014 - 2016. Tämän jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun kaupungille ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettua rahoitusta, mikä aiheuttaa muutoksia strategiseen sopimukseen. Kaupunginhallitukselle esitetään, että strategista sopimusta muutetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Kh § 152

Johtaja Jukka Laiho, controller Kim Moisiolinna ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola, talouden ja rahoituksen vastuualue 27.3.2014:

 

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2014 § 23 käsitellessään toimielinten strategisia sopimuksia, että kasvatus- ja opetuslautakunnan on toimitettava kaupunginvaltuuston 2.12.2013 § 215 päätöksen mukainen selvitys mahdollisuudesta osoittaa perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista vastaavan säästöjen osuus muualta lautakunnan talousarviosta kaupunginhallitukselle tammikuun 2014 loppuun mennessä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 22.1.2014, että Turun kaupungin puolesta vastataan opetus- ja kulttuuriministeriölle 24.1.2014 ryhmäkoon pienentämiseen suunnattavaan rahoitushakemukseen siten, että Turku tulee täyttämään talousarviomuutosten jälkeen hakemuksessa asetetut kriteerit. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta muistutti, että talousarviota on syytä toteuttaa kaikilla tulosalueilla ja toimintayksiköissä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin talousarviossa pysymisessä. Mikäli toimenpiteet aiheuttavat muutoksia strategiseen sopimukseen tai operatiivisiin sopimuksiin, tulee asia viipymättä saattaa kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 12.2.2014 § 25 omalta osaltaan strategiseen sopimukseen 2014 tehtävät muutokset sekä päätti lähettää sen näiden muutosten osalta hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen.

 

Talouden ja rahoituksen vastuualue katsoo, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämä strateginen sopimus on hyväksyttävissä, vaikka uudistamisohjelmaan vuodelle 2014 sisällytetty ryhmäkoon kasvattaminen ei toteudu. Vastaavat säästöt yritetään saada aikaiseksi muilla toimenpiteillä vuoden 2014 kuluessa. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymän uudistamisohjelman kirjaus ryhmäkoon kasvattamisesta syntyvästä säästöstä ei sitten toteudu vuoden 2014 aikana, vaan tavoite siirtyy vuodelle 2015.

Liite 1Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että sivistystoimialan strateginen sopimus hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus


Liitteet:

Kh § 152
Liite 1:Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi