Kaupunginhallitus 18.12.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
603 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
604 § Pöytäkirjan tarkastus
605 § Turun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalli (Kj)
606 § Tilaliikelaitoksen investointiohjelman 2012 sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoitusten muutokset (Kj)
607 § Kaupunginhallituksen jäsenen Rauno Artesolan selvityspyyntö kokouspalkkion maksamisesta kaupunginhallituksen kokouksesta 21.10.2003 Karjaalla (Kj)
608 § Kaupunginhallituksen jäsenen Rauno Artesolan selvityspyyntö (Kj)
610 § Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten lisäkoulutuspaikkojen haku (Otj)
612 § Kiinteistö Oy Ateljee Barkerin (ent. Alfa Center Oy) taiteilijatilojen osakekaupan valmistelu (Yj)
613 § Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon jatkaminen kahdella vuodella VIII kaupunginosan korttelin 8 tontilla 7, "Sairashuoneenkatu 8" (rakennuskielto nro 134) (Yj)
614 § Lausunto Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n Naantalin uuden voimalaitoksen toimintaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Yj)
615 § Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 kokouksen päätösten täytäntöönpano (Kj)
616 § Seudullisen esteettömyysasiamiehen toimintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kj)
620 § Kaupunginhallituksen kokoukset tammikuussa 2013 (Kj)
621 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Runosmäen) 85 kaupunginosan kortteli 127, Parolanpuiston osa ja Sotilaspojanpuisto (os. Sorvarinkatu, Majoitusmestarinkatu) "Runoslämpö" (33/2010) (Yj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon