Kaupunginhallitus 10.12.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
578 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
579 § Pöytäkirjan tarkastus
580 § Iltakouluasiat (Kj)
581 § Toimintamalliuudistuksen edellyttämien johtosääntöjen hyväksyminen (Kj, Kv)
582 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Eerikinkatu 31" (15/2010) (Yj, Kv)
583 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Runosmäen) 85 kaupunginosan kortteli 127, Parolanpuiston osa ja Sotilaspojanpuisto (os. Sorvarinkatu, Majoitusmestarinkatu) "Runoslämpö" (33/2010) (Yj, Kv)
584 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako-/tonttijaonmuutosehdotus"Kombikoulu" (os. Myllymäentie 42) (13/2011) (Yj, Kv)
585 § Asemakaavanmuutosehdotus "Munterinkatu" (7/2012) (Yj, Kv)
586 § Asemakaavanmuutosehdotus "Pansion portti" (Yj, Kv)
587 § Turun Ateljeetalosäätiön tilintarkastus (Kj)
588 § Seudullisen vesihuoltoyhtiön valmisteluun liittyvän aiesopimuksen hyväksyminen (Kj)
589 § Siirtosaamisten poistaminen kirjanpidosta (Kj)
590 § Lainannostosuunnitelman tarkentaminen vuoden 2012 osalta (Kj)
591 § Länsi-Suomen elokuvakomission avustusanomus (Kj)
592 § Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 kokouksen päätösten täytäntöönpano (Kj)
594 § Lukio- ja ammattiopetusverkko osana kampushanketta (Otj)
595 § Päiväkotiverkkoselvitys (Otj)
596 § "Linnanfältin" alueen rakennuskiellon täytäntöönpano (Yj)
597 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Kirkkotie" (Yj)
599 § Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano hallintokunnissa (Kj)
600 § Kiinteistöjärjestely koskien tontteja 9-12-10 ja Kupittaa-2-31 (Yj)
601 § Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013 (Kj, Kv)
602 § Tilaliikelaitoksen pitkäaikaisten lainojen muuttaminen peruspääomaksi (Kj, Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon