Kaupunginhallitus 12.11.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
517 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
518 § Pöytäkirjan tarkastus
519 § Vuoden 2012 talouden 3. toteutumisennuste (Kj)
520 § Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2016 (Kj)
521 § Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmaksi (Kj)
523 § Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano (Kj)
524 § Liikuntatoimen johtosäännön aiheuttamat ulkoliikuntapaikkojen tilaajajärjestelyjen ja budjetin muutokset (Kj)
525 § Turun Osakehuoneistot Oy:n osakekannan myynti TVT Asunnot Oy:lle (Kj)
527 § Ruissalon leirintäalueen kehittäminen (Otj)
528 § Vastaukset Turun kaupungin nuorisotoimen ja Turun suomenkielisen työväenopiston järjestämää kudonta- ja askartelutoimintaa koskeviin asiakirjoihin (Pj)
529 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu nuorisolautakunnan päätös Yhteistyösopimus käsityöneuvonnasta 30.8.2012 § 92 (Pj)
530 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös paineviemärin ja vesijohdon rakentamisesta Kakskerranjärven vesialueelle (Yj)
531 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Säkömäen asemakaavanmuutoksesta (24/2009) (Yj)
532 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valituksi tulleista valtuutetuista ja varavaltuutetuista toimikaudeksi 2013 - 2016 (Kj, Kv)
533 § Apulaiskaupunginjohtajan virkojen (vak. nrot 000104 ja 000106) lakkauttaminen (Kj, Kv)
534 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 (Kj, Kv)
535 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Korppolaismäen) 42 kaupunginosan Kölikadun, Maununtyttärenkadun, Vanhan Hirvensalontien ja Korppolaispuiston osalle (os. Maununtyttärenkatu, Vanha Hirvensalontie) "Maunun kulma" (9/2011) (Yj), (Kv)
536 § Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n keskuskeittiöhankkeen kiinteistön leasingrahoituksen takaaminen (Kj, Kv)
537 § Turun ja Turun seudun uimahalleja koskeva selvitys ja vastaus kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin ym. selvityspyyntöön Uittamon uimahallista (Kj)
538 § Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen (Kj)
540 § Turun kaupungin lausunto ehdotuksesta Turun seudun jätehuollon palvelutasosta ja jätetaksan perusteista (Yj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon