Kaupunginhallitus 22.10.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
478 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
479 § Pöytäkirjan tarkastus
480 § Konsernihallinnon virkojen ja toimien perustaminen (Kj)
481 § Meritekniikan tutkimusyhteistyösopimusten jatkaminen (Kj)
484 § Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä hallituksen esityksestä (Otj)
485 § Ruissalon leirintäalueen kehittäminen (Otj)
486 § Vastaus kaupunginvaltuuston kolmannen varapuheenjohtaja Sauli Saarisen selvityspyyntöön potilastietojen siirtymättömyyden aiheuttamista ongelmista terveydenhuoltoketjussa (Pj)
487 § Uuden jäsenen valitseminen ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan (Kj, Kv)
488 § Turun Satama Osakeyhtiön muodostaminen (Kj, Kv)
489 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Peltola) 33-14-19 ja Kaurakadun osa (os. Kaurakatu 44) "Teleste" (30/2010) (Yj, Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon