Kaupunginhallitus 09.10.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:15 Villa Felix, Västanfjärd

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
454 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
455 § Pöytäkirjan tarkastus
456 § Koneteknologian lahjoitusprofessuurin rahoituksen jatkaminen (Kj)
457 § Kaupunginvaltuuston 1.10.2012 kokouksen päätösten täytäntöönpano (Kj)
459 § Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ensihoitopalvelun kustannusten jakamisesta sairaanhoitopiirin kuntien kesken (Pj)
460 § Oikaisuvaatimus ilotulituksia koskevasta hankintapäätöksestä (Kj)
461 § Kaupunginhallituksen seminaari ja kokous Västanfjärdissä 8.-9.10.2012 (Kj)
462 § Työllisyyden, työttömyyden ehkäisyn ja yhteiskuntatakuun linjaukset (Pj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon