Kaupunginhallitus 17.09.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
427 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
428 § Pöytäkirjan tarkastus
429 § Ympäristöterveydenhuollon organisointi (Kj)
430 § Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2012 kuntavaaleja varten (Kj)
431 § Aänitemusiikin käytöstä Gramex ry:lle maksettavan korvauksen tarkistaminen (Kj)
432 § Kiinteistöliikelaitoksen selvitys talousarviossa 2012 pysymiseksi (Kj)
433 § Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviopoikkeamien kaventamiseksi (Kj)
435 § Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin strategisessa palvelusopimuksessa 2012 sovittujen tavoitteiden toteuma (Otj)
436 § EVIVA-hankkeen tilannekatsaus (Pj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon