Kaupunginhallitus 10.09.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
410 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
411 § Pöytäkirjan tarkastus
412 § Iltakouluasiat (Kj)
413 § Vuoden 2012 työllisyysmäärärahan käytön raportointi ajalta 1.1. - 31.5.2012 (lisämäärärahaesitys) (Kj)
414 § Valmiussuunnitelman seurantaraportti (Kj)
415 § Muutos Bryggman-säätiön perustamisessa (Kj)
416 § Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan esitys katetusta lisämäärärahasta vuodelle 2012 (Kj)
417 § Syksyn 2012 kunnallisvaalien laitosäänestyspaikkojen määrääminen (Kj)
419 § Kaupunginvaltuuston 3.9.2012 kokouksen päätösten täytäntöönpano (Kj)
421 § Samppalinnan maauimala tekninen peruskorjaus (Pj)
422 § Kauppakeskus Skanssin yhteispalvelupisteen toiminnan jatkaminen (Pj)
423 § Vastaus kaupunginvaltuuston kolmannen puheenjohtaja Sauli Saarisen selvityspyyntöön potilastietojen siirtymättömyyden aiheuttamista ongelmista terveydenhuoltoketjussa (Pj)
424 § Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2011 (Yj)
425 § Hankintaoikaisu kopiointi- ja tulostustöitä koskevasta hankintapäätöksestä (Kj)
426 § Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arven selvityspyyntö vammaiskuljetusten järjestämisestä Turussa (Pj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon