Kaupunginhallitus 27.08.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
384 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
385 § Pöytäkirjan tarkastus
386 § Iltakouluasiat (Kj)
387 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit (Kj)
388 § Lausunto seudullisesta rakennusvalvonnasta (Kj)
391 § Lausunnon antaminen Kårkullan kuntayhtymälle vuosien 2013 - 2015 taloussuunnitelman sisällöstä (Pj)
392 § Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2013-2015 (Pj)
394 § Lausunto Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasosta 2013-2016 (Yj)
395 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj, Kv)
396 § Uuden varajäsenen valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan (Kj, Kv)
397 § Jelena Sjöholmin ero tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä (Kj, Kv)
398 § Shevin Mamandin ero joukkoliikennelautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kj, Kv)
399 § Kimmo Sjöholmin ero kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä (Kj, Kv)
400 § Kimmo Sjöholmin ero rakennuslautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kj, Kv)
401 § Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan varapuheenjohtajan valitseminen (Kj, Kv)
402 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Satava-Kakskerta osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta (Yj, Kv)
404 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Pitkämäen) 74 kaupunginosan korttelin 84 tontille 1, katualueille Naantalin pikatie (osa) ja Postikatu sekä nimettömille liikennealueille (osa) (os. Postikatu 2) "Pitkämäen portti" (10/2011) (Yj, Kv)
405 § Nuorisotoimen talousarvioon v. 2012 tehtävä muutos (Kj, Kv)
406 § Eräiden aloitteiden merkitseminen käsitellyiksi (Kj, Kv)
407 § Kupittaan Kampushankkeen kilpailuttaminen (Kj)
408 § Kupittaan palloiluhallihankkeen kilpailuttaminen (Kj)
409 § Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan Toni Eklundin ym. selvityspyyntö Uittamon uimahallista (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon