Kaupunginhallitus 20.08.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
369 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
370 § Pöytäkirjan tarkastus
371 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit (Kj)
372 § Saaristomatkailun edellytysten parantaminen (Kj)
376 § Lisämääräraha äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja työllistyvyyden parantamiseksi (Otj)
377 § Selvitys varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kokousten 7.3.2012 ja 28.3.2012 pöytäkirjojen toimittamatta jättämisestä (Otj)
378 § Valtakunnallisen kuntakokeilun Turun toimintaan sitoutuminen ja hankkeen asettaminen (Pj)
379 § Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain mukaisen asiakasyhteistyöryhmän asettaminen vuosiksi 2012-2015 (Pj)
380 § Aluepelastuslautakunnan matka SKYDD 2012 -messuille Tukholmaan (Kj)
381 § Tilaliikelaitoksen selvitys Impivaaran uimahallin peruskorjaus- ja laajennusurakan suunnittelusta (Yj)
382 § Hankintaoikaisuvaatimus ja valitus AV -laitteita koskevasta hankintapäätöksestä (Kj)
383 § Kupittaan Kampushankkeen kilpailuttaminen (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon