Kaupunginhallitus 13.08.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
355 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
356 § Pöytäkirjan tarkastus
357 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit ja kesä-heinäkuun verotilitys (Kj)
358 § Vastaukset Turun kaupungin nuorisotoimen ja Turun suomenkielisen työväenopiston järjestämää kudonta- ja askartelutoimintaa koskeviin asiakirjoihin (Kj)
359 § Saaristomatkailun edellytysten parantaminen (Kj)
360 § Turun seudun hankintayhteistyösopimus (Kj)
361 § Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämistä koskevan toimeksiantosopimuksen hyväksyminen (Kj)
364 § Selvitys varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kokousten 7.3.2012 ja 28.3.2012 pöytäkirjojen toimittamatta jättämisestä (Otj)
365 § Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin strategisen palvelusopimuksen seuranta vuonna 2012 (Otj)
366 § Suunnitelma perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi annetun valtionosuustulon käyttämisestä (Otj)
367 § SM Taitaja 2015 -kilpailujen järjestäminen Turussa (Otj)
368 § Turun ammattikorkeakoulun eräiden kehityshankkeiden rahoittaminen (Otj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon