Kaupunginhallitus 04.06.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
292 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
293 § Pöytäkirjan tarkastus
294 § Asemakaavanmuutosehdotus; (VI) 6 kaupunginosa, Kauppatori-niminen yleinen alue, Eerikinkadun, Aurakadun, Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun osat sekä (VII) 7 kaupunginosa, Eerikinkadun ja Yliopistonkadun osat "Kauppatori" (11/2011) (Yj, Kv)
295 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 23.5.2012 § 240 "Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimus" (Yj, Kv)
297 § Kansalaisopistojen ylläpitämislupien hakeminen (Otj)
298 § Liikuntalautakunnan kokous Naantalissa 19.6.2012 (Pj)
299 § Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton purku ja varojen luovutus SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:lle (Pj)
301 § Turun sosiaaliasiamiehen selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä 2011 (Pj)
303 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Kohmon) 14 kaupunginosan kortteleille 5 ja 6, Hämeen valtatien osalle, Hämeentienpuistolle ja Jaaninlaakson virkistysalueen osalle (os. Hämeen valtatie) "Säkömäki" (24/2009) (Yj, Kv)
304 § Turun kaupunginteatterin yhtiöittäminen (Kj, Kv)
305 § Kaupunginteatterin peruskorjaus ja väistötilat (Kj, Kv)
306 § Hankintaoikaisuvaatimus palopukuja koskevasta päätöksestä (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon