Kaupunginhallitus 07.05.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
229 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
230 § Pöytäkirjan tarkastus
231 § Iltakouluasiat (Kj)
232 § Kauppahallin hankesuunnitelma hyväksyminen (Kj)
233 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirja 19.3.2012 § 57/sarja A "TVA:han perustuva virkojen ja toimien tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus" (Kj)
234 § Päivähoidon järjestämissuunnitelma (Kj)
235 § Yksityisten päivähoitopaikkojen perustamiseen liittyvän investointituen myöntämisperiaatteet (Kj)
236 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportti (Kj)
237 § Projektien hallinta sekä projektien kaupunkitasoisen tuen organisointi (Kj)
238 § Stipendirahaston tuoton jako (Kj)
239 § Oy Turku Energian rahoitusjärjestelyt (Kj)
240 § Kansainvälinen "The Gangut" -purjelaivaregatta Turussa 2014 (Kj)
242 § Fortuna-korttelin kehittäminen (Kj, Kv)
243 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittäminen (Yj, Kv)
244 § Kaupunginhallituksen opinto- ja seminaarimatka Kölniin 13. - 16.5.2012 (Kj)
245 § JHTT-tilintarkastajan raportti tarkastustyön etenemisestä (Kj)
246 § Kaupunginhallituksen jäsen Mikko Laaksosen aloite koskien Puutarhakatu 41 purkamislupaa (Yj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon