Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22730.04.2012

5244-2012 (011)

Kaupunginhallituksen jäsenten Piia Elon ja Toni Eklundin selvityspyyntö talouspalvelukeskuksen hyödyistä (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 227

Kaupunginhallituksessa jäsenet Piia Elo ja Toni Eklund 30.4.2012:

Turun kaupunki keskitti muutama vuosi sitten talouspalvelunsa hallintokunnilta talouspalvelukeskukselle. Yleisen näkemyksen mukaan menettely on lisännyt ko. palveluiden kustannuksia ja vaikuttanut hallintokuntien saamien palvelujen laatuun heikentävästi.

Pyydämme selvitystä talouspalvelukeskuksen tähän asti aiheuttamista toiminnallisista hyödyistä, sekä siitä, miten se on vaikuttanut kyseisten palvelujen kustannuksiin. Tässä yhteydessä tarvitaan vertailu aikaisempien kustannusten ja nykyisten välillä. Selvitykseen tulee sisältyä myös keskittämisestä aiheutuneet ongelmat ja pohdinta siitä, vastasiko keskittäminen sille asetettuihin vaatimuksiin.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lähettää selvityspyynnön asianmukaisesti valmisteltavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

selpKeskushallinto, talouspalvelukeskus