Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22830.04.2012

5245-2012 (242)

Kaupunginhallituksen jäsen Mikko Laaksosen aloite koskien Puutarhakatu 41 purkulupaa (Yj)

Tiivistelmä: -

Kh § 228

Kaupunginhallituksen jäsen Mikko Laaksonen 30.4.2012:

Kaupunginhallitukselle valmistellaan valitus hallinto-oikeuteen rakennuslautakunnan päätöksestä 19.4.2012 § 161 myöntää purkulupa Puutarhakatu 41 suojellulle puurakennukselle.

Perusteet: rakennus on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa, rakennuslautakunnan esittelijän päätösesitys ja eriävä mielipide ja museokeskuksen lausunto 2.12.2011.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asianmukaisesti valmisteltavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvVirtanen Jarkko