Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta 2009-20126324.05.20116
Kaupunginhallitus20630.04.20127

5948-2011 (045)

Tilintarkastajan raportti Turun kaupungin tilikauden 2010 tilintarkastuksesta (Kj)

Tiivistelmä: -

Tlk2009- § 63

PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö, vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Irma Högman on esittänyt yhteenvedon sellaisista vuoden 2010 tilinpäätöksen tarkastamiseen liittyvistä havainnoista, joita ei ole sisällytetty varsinaiseen tilintarkastuskertomukseen, mutta joista tilintarkastajan näkemyksen mukaan on kuitenkin perusteltua raportoida tarkastuslautakunnalle.

 

Tilikauden 2010 tilintarkastusta koskeva raportti jaettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 12.5.2011 pöydälle. Tarkastuslautakunta päätti merkitä tilintarkastajan selostuksen ja tilintarkastusta koskevan raportin tiedoksi ja antoi revisiotoimistolle tarvittavat jatkovalmisteluohjeet

 

Oheismateriaali 1              PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö, JHTT Irma Högman 12.5.2011: Turun kaupunki, Tilikauden 2010 tilintarkastus (pdf-tiedosto)

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää lähettää Turun kaupungin tilikauden 2010 tilintarkastusta koskevan tilintarkastajan raportin kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallituksen selvitys tilintarkastusmuistion aiheuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tarkastuslautakunnalle 31.10.2011 mennessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 206

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 15.2.2012:

 

PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Högman on jättänyt raportin tilinpäätöksen 2010 tilintarkastuksesta. Tarkastuslautakunta on lähettänyt tilintarkastusta koskevan raportin kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

 

Tilintarkastajan raporttiin kirjatut havainnot ovat asianmukaiset. Tarkastusmuistion kohdassa Talousarvion noudattaminen on mainittu suurimmat poikkeamat valtuuston hyväksymästä talousarviosta. Valtuusto on 16.6.2011 § 115 hyväksynyt vuoden 2010 talousarvion määrärahojen ylitykset ja myöntänyt vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta vuonna 2010 hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille edellyttäen, että valtuusto on hyväksynyt em. kohdan.

 

Kaupunginhallitus merkinnee tilintarkastajan tilintarkastusta koskevan raportin tiedoksi.

Oheismateriaali 1PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö, JHTT Irma Högman 12.5.2011: Turun kaupunki, Tilikauden 2010 tilintarkastus (pdf-tiedosto)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle edellä olevan selvityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKeskushallinto, talousasiat
lausTarkastuslautakunta 2009-2012