Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20430.04.20124

1159-2012 (000)

Kaupunginvaltuuston 23.4.2012 kokouksen päätösten täytäntöönpano (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 204

 

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

 

Ehdotus        Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 23.4.2012 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 58 1236-2012

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Jakelu           -

 

§ 59

Pöytäkirjan tarkastus

 

Jakelu           -

 

§ 60 4420-2012 (014)

Katriina Kerttula-Hiippavuoren ero kaupunginvaltuuston jäsenyydestä (Kj)

 

Jakelu          Katriina Kerttula-Hiippavuori, Harry Nordqvist, keskushallinto/lista-asiat ja hallinto, talouspalvelukeskus/palkkiot-tiimi, keskusvaalilautakunta

 

§ 61 4226-2012 (014)

Katriina Kerttula-Hiippavuoren ero Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsenen tehtävästä (Kj)

 

Jakelu          Katriina Kerttula-Hiippavuori, Soili Raitanen, Pentti Huovinen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, keskushallinto/lista-asiat ja hallinto, talouspalvelukeskus/palkkiot -tiimi

 

§ 62 4224-2012 (014)

Katriina Kerttula-Hiippavuoren ero ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenen tehtävästä (Kj)

 

Jakelu          Katriina Kerttula-Hiippavuori, Eila Eerola, Anne Taavitsainen, ympäristö- ja kaavoituslautakunta, keskushallinto/lista-asiat ja hallinto, talouspalvelukeskus/palkkiot -tiimi

 

§ 63 14118-2011 (014)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varapuheenjohtajan valitseminen (Kj)

 

Jakelu          Janne Laulumaa, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Raision kaupunki

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää panna päätöksen kuntalain 98 §:n mukaisesti täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.   

 

§ 64 3370-2012 (014)

Elli-Ilona Rönnholmin ero Turun Satamaliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä (Kj)

 

Jakelu          Elli-Ilona Rönnholm, Saara Karasvirta, Marjukka Karttunen, Turun Satamaliikelaitoksen johtokunta, keskushallinto/lista-asiat ja hallinto, talouspalvelukeskus/palkkiot -tiimi

 

§ 65 4029-2012 (014)

Roope Tammen ero Turun käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä (Kj)

 

Jakelu          Roope Tammi, Olavi Mäenpää, Turun käräjäoikeus, keskushallinto/lista-asiat ja hallinto

 

§ 66 642-2011 (710, 021)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös seudullista energiaratkaisua koskevasta valituksesta (Kj)

 

Jakelu          Ei toimenpiteitä.

 

§ 67 4786-2010 (610)

Turku 2031 - kaupungin keskusta -vision hyväksyminen (Kj)

 

Jakelu          Virastot ja laitokset, lauta- ja johtokunnat sekä erilliset virastot ym.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää,

 

että vision toteuttaminen valmistellaan osana kaupungin strategisten ohjelmien kokonaisuutta ja talousarviota,

 

että elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittämistoimikunnan toimikautta jatketaan vuoden 2012 loppuun sekä

 

että toimikunnan tehtäväksi annetaan seurata vision toteutuksen valmistelua osana kaupungin strategisia ohjelmia ja talousarviota.

 

§ 68 4907-2012 (633)

Valt. Alpo Lähteenmäen ym. aloite linja-autoyhteyden parantamisesta Varissuolta  Lausteelle (Yj)

 

Erillinen täytäntöönpano.

 

§ 69 4909-2012 (665)

Valt. Jarmo Laivorannan ym. aloite Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämiseksi (Yj)

 

Erillinen täytäntöönpano. 

 

§ 70  4911-2012 (009)

Valt. Rauno Artesolan ym. aloite vapaan sisäänpääsyn tarjoamisesta yli 70 –vuotiaille Ruisrock –tapahtumaan (Kj)

 

Erillinen täytäntöönpano. 

 

§ 71 4912-2012 (642)

Valt. Jukka Mikkolan ym. aloite väistöasunnon saamiseksi, kun vakinaisen asunnon käyttö estyy taloyhtiön peruskorjauksen ja putkiremontin johdosta (Yj)

 

Erillinen täytäntöönpano. 

 

§ 72 4917-2012 (613)

Valt. Pentti Kososen ym. aloite kaavamuutokseksi siten, että kaava mahdollistaisi rakentamisen Helsingin  radan ja Helsingin valtatien päälle Kupittaan alueella (Yj)

 

Erillinen täytäntöönpano.

 

§ 73 4913-2012 (634)

Valt. Pasi Heikkilän ym. aloite kevyen liikenteen väylän saamiseksi Lumikonkadulta Saukonkujalle (Yj)

 

Erillinen täytäntöönpano.

 

§ 74 4916-2012 (634)

Valt. Pauli Kossilan aloite kampanjan toteuttamisesta, jolla tarjotaan ohjattuja, erilaisia liikuntapalveluita nuorille (Pj)

 

Erillinen täytäntöönpano.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto
tiedKari-Granfors Outi
tiedKorhonen Ari-Pekka
tiedLehto Satu