Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lukio- ja ammattiopetuslautakunta6724.04.201211
Kaupunginhallitus21730.04.201218

4008-2012 (033)

Yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuodelle 2012 osoitettavien opetustuntien hakeminen vapaan sivistystyön koulutukseen (Otj)

Tiivistelmä: -

Lamlk § 67

Aikuiskoulutuksen tulosaluejohtaja Päivi Lehtinen

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.3.2012 kirjeellään tiedottanut kansalaisopistojen ylläpitäjille mahdollisuudesta hakea opetustuntien lisäämistä yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Tässä haussa erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanuoret, joille joustavasti tarjottaisiin heidän tarpeisiinsa olevaa koulutusta.

 

Liite 1                                  Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 29.3.2012 (dnro 16/221/2012)

 

Turun kaupungissa vapaan sivistystyön toteuttajina toimivat Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. Molemmat oppilaitokset toteuttavat vuosittain maahanmuuttajille suunnattuja koulutuspalveluita ja Turussa on selkeä tarve maahanmuuttajanuorten koulutuspalveluiden kehittämiselle.

 

Aikuiskoulutuksen tulosalueella on valmisteltu hakemus, joka vastaa sekä ministeriön edellyttämiin tietoihin sekä alueellisiin koulutustarpeisiin.

 

Liite 2                                  Hakemus yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuonna 2012 Turun suomenkielisessä työväenopistossa ja Åbo svenska arbetarinstitutissa

 

Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 27.4.2012. Koska aikataulu on tiukka, ei hakemuksen jättö määräaikaan mennessä ole mahdollista kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen.

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmuston kanssa on sovittu, että aikuiskoulutuksen tulosalueelta toimitetaan liitteen 2 mukainen hakemus suoraan ministeriöön ehdollisena. Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan päätöksenteon jälkeen hakemus käsitellään Turun kaupunginhallituksessa. Mikäli kaupunginhallitus päättää anoa opetustuntien lisäystä, toimitetaan tämä päätös opetus- ja kulttuuriministeriöön vahvistaen määräajassa toimitettu hakemus.

 

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus        Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää esittää Turun kaupunginhallitukselle ja edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Turun kaupunki anoo opetustuntien lisäämistä yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuodelle 2012 vapaan sivistystyön koulutukseen liitteen 2 mukaisesti.

 

Lisäksi Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 217

Liite 1Hakemus yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuonna 2012 Turun suomenkielisessä työväenopistossa ja Åbo svenska arbetarinstitutissa

Oheismateriaali 1Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 29.3.2012 (dnro 16/221/2012)

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki anoo opetustuntien lisäämistä yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuodelle 2012 vapaan sivistystyön koulutukseen liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä.

Jakelu

tiedOpetus- ja kulttuuriministeriö
tiedLukio- ja ammattiopetuslautakunta


Liitteet:

Lamlk § 67
Liite 1:Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 29.3.2012 (dnro 16/221/2012)
Liite 2:Hakemus yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuonna 2012 Turun suomenkielisessä työväenopistossa ja Åbo svenska arbetarinstitutissa

Kh § 217
Liite 1:Hakemus yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuonna 2012 Turun suomenkielisessä työväenopistossa ja Åbo svenska arbetarinstitutissa