Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus17702.04.2012
Kaupunginhallitus20930.04.201210

4041-2012 (043)

Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Juhani Lepän selvityspyyntöön koskien kahteen kertaan lähetetyistä Turun kaupungin laskuista (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallituksen jäsen Juhani Leppä on 2.4.2012 § 177 tehnyt selvityspyynnön koskien kahteen kertaan lähetettyjä Turun kaupungin laskuja. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsisi talouspalvelujohtaja Fredrik Lindströmin selvityspyyntöön laatiman vastauksen tiedoksi ja selvityspyynnön käsitellyksi.

Kh § 177

Kaupunginhallituksen jäsen Juhani Leppä 2.4.2012:

Turun kaupungin talouspalvelukeskuksesta on lähtenyt kahteen kertaan huomattava määrä laskuja.

Pyydän, että kaupunginhallitukselle tuodaan viipymättä selvitys siitä, miksi laskuja on lähtenyt asiakkaille kahteen kertaan, minkälaisia ylimääräisiä kustannuksia virheen johdosta on syntynyt ja kenen vastuulle mahdolliset ylimääräiset kustannukset (mukaan lukien asian selvittelykustannukset) jäävät.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lähettää selvityspyynnön asianmukaisesti valmisteltavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.  

Kh § 209

Talouspalvelujohtaja Fredrik Lindström 16.4.2012:

Kaupungin laskutusajoissa (21. - 23.3.2012) tapahtuneen tuplatulostuksen johdosta Talouspalvelukeskus tiedotti kaupungin internet- ja intranetsivuilla 28.3.2012:

”Kahteen kertaan tulostuneet Turun kaupungin myyntilaskut Turun kaupungin sopimuskumppanin Tieto Finland Oy:n tulostusvirheestä johtuen Turun kaupungin asiakkaat ovat saaneet kahteen kertaan laskut ajalla 21. – 23.3.2012. 

Ne asiakkaat, joille paperilaskut on toimitettu kahteen kertaan, voivat huoletta hävittää toisen saamansa laskun. Laskut ovat täsmälleen saman sisältöisiä. Myös suoraveloitusilmoituksia on tulostunut kahteen kertaan, mutta summa veloitetaan suoraveloituksessa vain kerran. Tiliveloitusta ei ole tehty kahteen kertaan, ainoastaan tulostus on tapahtunut kahdesti sopimuskumppanimme Tieto Finland Oy:n toimesta.

Turun kaupunki pahoittelee tilannetta ja välittää myös sopimuskumppanin pahoittelut tapahtuneesta.”

Syy myyntilaskujen kahteen kertaan lähettämiseen:

Tulostusvirhe koski yhteensä 7 732 myyntilaskua jossa aineistojen käsittelyssä tapahtui poikkeama koskien aineistoja 21. - 23.3.2012. Poikkeaman seurauksena kolme tulostustiedostoa lähetettiin kahteen kertaan Tiedon palvelusta tulostustoimittajalle. Poikkeama havaittiin 27.3.2012. klo 11.50. Ko. päivän tiedoston kahteen kertaan tulostaminen tulostustoimittajalla estettiin. Virhetilanne löytyi 20.3. tehdystä versiopäivityksestä. Muutoksen yhteydessä lisättiin ylimääräinen työjono, työjonon järjestämisohjelma ja jo käsiteltyjen tiedostojen poisto-ohjelma. Virheenselvittelyssä ongelman aiheuttanut kohta löytyi erillisestä ajoitusparametrista, joka käynnisti tulostustiedoston virheellisesti myös toisesta työjonosta. Kyseinen käynnistyminen ei näkynyt tulostusohjauksen käsittelylokissa, joten sitä ei havaittu muutoksen testauksen yhteydessä. Edellä mainitun seurauksena materiaali lähti ylimääräisenä tulostustiedostona 21. - 23.3.2012.

Poikkeaman johdosta syntyneet kustannukset

Turun kaupungille ei poikkeaman johdosta synny muita ylimääräisiä kustannuksia kuin Talouspalvelukeskuksen selvityskustannuksia käytettynä työaikana. Näidenkin korvaamisesta on Talouspalvelukeskus sopinut Tieto Finland Oy:n kanssa niin, että kyseisten myyntilaskujen lähettämispäivien osalta Turku ei maksa mitään lähettämis- tai tulostuskuluja Tieto Finland Oy:lle. Ei siis myöskään onnistuneesti lähteneistä laskuista. Tämä kompensoi sen työmäärän minkä Turun Talouspalvelukeskus joutuu, tuplalaskutuksen selvittämiseksi, suorittamaan.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä edellä olevan vastauksen tiedoksi ja kaupunginhallituksen jäsen Juhani Lepän tekemän selvityspyynnön käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedLeppä Juhani
tiedLindström Fredrik