Kaupunginhallitus 12.03.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
116 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
117 § Pöytäkirjan tarkastus
118 § Iltakouluasiat (Kj)
119 § Logomo Oy:n rahoitukseen liittyvän omistajasitoumuksen antaminen Kiinteistö Oy Turun Köydenpunojan rahoittajille (Kj)
120 § Innovaatiopolitiikan alueellinen valmistelu (Kj)
122 § Turun ammattikorkeakoulun vararehtoreiden toimikausien jatkaminen (Otj)
123 § Kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa tuottavan yksikön toimintamallin kokeilu Kaskenlinnan sairaalan tiloissa siirtoviivemaksun välttämiseksi tehtävänä toimenpiteenä (Pj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon