Kaupunginhallitus 20.02.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
89 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
90 § Pöytäkirjan tarkastus
91 § Nuorisolautakunnan tutustumismatka Rostockiin 18. - 21.4.2012 (Kj)
92 § Sataman johtokunnan osallistuminen Suomen Satamaliiton 29. Satamapäiville 7. - 9.6.2012 Helsingissä ja Pietarissa (Kj)
94 § Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012 - 2015 (Pj)
95 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj, Kv)
96 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj, Kv)
97 § Tarkastuslautakunnan raportti: Talousarvion tavoitteet ja talousarvioprosessi (Kv)
98 § Asemakaavanmuutosehdotus ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (VIII) 8 kaupunginosa Mathilda Wreden puisto (osa), (IX) 9 kaupunginosa kortteli 12, Tallimäenpuisto (osa), Hansakatu, Malminkatu (osa) "Hansakatu" (Yj, Kv)
99 § Kaupunginhallituksen ilmoitus kunnan jäsenten tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2011 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kj, Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon