Kaupunginhallitus 13.02.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
77 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
78 § Pöytäkirjan tarkastus
79 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit (Kj)
81 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätös 1.2.2012 § 44 Turun kaupungin ja Liikenneviraston välisen "Turun Satamayhteys, Suikkilantien parantaminen ja muuttaminen maantieksi välillä Pansiontie - Valtatie 8" -hankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen (Kj)
83 § Toiminta-avustuksen suorittaminen Turun Seudun Työttömät TST ry:lle (Kj)
85 § Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tilajärjestelyt (Kj)
86 § Strategisen palvelusopimuksen (Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi) hyväksyminen (Otj)
87 § Strateginen palvelusopimus (Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi) (Otj)
88 § Omistajapolitiikan päivitys (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon