Kaupunginhallitus 06.02.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2 ja kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
64 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
65 § Pöytäkirjan tarkastus
66 § Iltakouluasiat (Kj)
67 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit (Kj)
68 § Tammikuun verotilitys (Kj)
69 § Konserniohjeiden muuttaminen julkisia hankintoja koskevalta kohdalta (Kj)
71 § Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2012 (Pj)
72 § Nuorten ohjausmallin toteutuminen vuonna 2011 (Pj)
73 § Kaupunginhallituksen jäsen Piia Elon selvityspyyntö kaupungin vuokra- ja ruokalaskutuksesta (Pj)
74 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös "Kärsämäen kartanon" asemakaavanmuutoksen hyväksymistä koskevasta valituksesta (Yj)
75 § Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen (Kj)
76 § Apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon