Kaupunginhallitus 30.01.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
41 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
42 § Pöytäkirjan tarkastus
43 § Turvallisuussuunnitelman seurantaraportti (Kj)
44 § Muutokset vuoden 2012 presidentinvaalin vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin (Kj)
45 § Kaupunginvaltuuston 23.1.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (Kj)
46 § Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätöksen 2012 hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano (Kj)
47 § Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan (Kj)
48 § Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen lukio- ja ammattiopetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon (Kj)
49 § Opiskelijaedustajat Turun ammattikorkeakoulun hallitukseen vuodelle 2012 (Kj)
51 § Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (Pj)
55 § Valtuutettu Jukka Mikkolan aloite lasten päivähoidon saattamisesta maksuttomaksi (kaupunginvaltuuston 23.1.2012 täytäntöönpano) (Otj)
56 § Valtuutettu Sakari Hihnalan aloite sosiaalisesta luototuksesta (kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 23.1.2012) (Pj)
57 § Valtuutettu Pentti Kososen aloite yleisilmailun mahdollisuuksien parantamiseksi Turun lentoasemalla (kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 23.1.2012) (Kj)
58 § Valtuutettu Johannes Yrttiahon aloite päivähoidon ryhmäkokojen selvittämisestä ja enimmäiskoon määrittämisestä (kaupunginvaltuusto 23.1.2012 täytäntöönpano) (Otj)
59 § Valtuutettu Johannes Yrttiahon aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana verkossa (kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 23.1.2012) (Kj)
60 § Valtuutettu Pirjo Rinteen aloite toimen perustamisesta vanhuspalvelujen valvontavastuuvelvoitetta hoitamaan (kaupunginvaltuuston 23.1.2012 täytäntöönpano) (Pj)
61 § Turun kaupungin konesalin, johtokeskusluolan, sähkö-, jäähdytys- ja sammutusjärjestelmien kustannusarvio (Kj)
62 § Hankintaoikaisua koskeva vaatimus siivouspalvelua koskevasta hankintapäätöksestä (Kj)
63 § Kaupunginhallituksen jäsenten Toni Eklundin, Piia Elon ja Kjell Lundahnin selvityspyyntö Turun kaupungin työvoimapolitiikasta (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon