Kaupunginhallitus 16.01.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
10 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
11 § Pöytäkirjan tarkastus
12 § Iltakouluasiat (Kj)
13 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit (Kj)
14 § Muutokset vuoden 2012 presidentinvaalin vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin (Kj)
15 § Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2012 talousarvion toimeenpano kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta (Kj)
16 § Kaupunginhallituksen vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelma ja määrärahojen käyttövaltuudet (Kj)
18 § Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (Pj)
19 § Liikuntatoimen ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelusopimus (Pj)
20 § Nuorisotoimen strateginen palvelusopimus (SPS) vuodelle 2012 (Pj)
21 § Peruspalvelulautakunnan strateginen palvelusopimus 2012 (Pj)
22 § Kulttuurilautakunnan strateginen palvelusopimus 2012 (Pj)
23 § Kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan välinen sisäinen palvelumaksusopimus vuodelle 2012 (Yj)
24 § Työkeskuksen vuokrasopimus koskien Pansiontie 56 tiloja (Yj)
25 § Puistomäen kaupunginosan Puistomäki-nimisen virkistysalueen osan asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus (os. Kunnaskatu 9 ja 11) "Puistokunnas" (25/2010) (Yj)
26 § Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (Kj, Kv)
27 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen (Kj, Kv)
28 § Isännöitsijä Heikki Talvitien ero kaupunginvaltuuston jäsenyydestä (Kj, Kv)
29 § Asia poistettiin esityslistalta
30 § Sydäntautien erikoislääkäri Juhani Koistisen ero peruspalvelulautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kj, Kv)
31 § Sydäntautien erikoislääkäri Juhani Koistisen ero peruspalvelulautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä (Kj, Kv)
32 § Isännöitsijä Heikki Talvitien ero ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenen tehtävästä (Kj, Kv)
33 § Uuden varajäsenen valitseminen ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan (Kj, Kv)
34 § Isännöitsijä Heikki Talvitien ero Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä (Kj, Kv)
35 § Nummen kaupunginosan Kauselantien katualueen osan ja Kuralan kaupunginosan Hannunniitun virkistysalueen osan asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus (os. Kauselantie) "Kauselantie 13-15" (4/2011) (Yj, Kv)
36 § I kaupunginosan korttelin 12 tonttien 1004 ja 2004 sekä Vähä Hämeenkadun katualueen osan asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus (os. Kiinamyllynkatu 5a ja 5b) "Kiinanmylly ja -torni" (23/2009) (Yj, Kv)
37 § Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätös 2012 (Kj, Kv)
38 § Liikuntatoimen johtosääntö (Pj, Kv)
39 § Kaupunginhallituksen ilmoitus valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2011 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kj, Kv)
40 § Turvallisuussuunnitelman seurantaraportti (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon