Kaupunginhallitus 09.01.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit (Kj)
4 § Selvitys verotulojen ja valtionosuustulojen toteutumisesta vuonna 2011 (Kj)
5 § Lausunto Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 loppuraportista (Kj)
6 § Tilaliikelaitoksen investointiohjelman 2011 sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoitusten ja kokonaiskustannusten muutokset sekä Lakkatien erityislastenkodin, Eläinhoitolan ja Psykiatrian talo 6:n kustannusarvioiden muutokset (Kj, Kv)
8 § Alustava hulevesitulvariskin arviointi Turussa (Yj)
9 § Kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Rinteen selvityspyyntö kaupungin velvollisuudesta yksityisten vanhuspalvelujen valvonnassa (Pj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon