Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 23.10.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Wäinö Aaltosen koulu, Wäinö Aaltosen koulutie 3, 20900 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
50 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
51 § Pöytäkirjan tarkastus
52 § Wäinö Aaltosen koulun opetussuunnitelma muutos
53 § Oppilaiden siirtyminen Luostarivuoren koulusta Syvälahden kouluun 1.8.2016
54 § Perusopetuksen 2.luokan lukuvuositodistuksen muuttaminen
55 § Perusopetuksen syyskuun 2013 talous- ja henkilöstöseurannan raportti
56 § Varhaiskasvatuksen syyskuun 2013 talous- ja henkilöstöseurannan raportti
57 § Moisio-Paattisten päivähoitoyksikön lakkauttaminen 1.1.2014 lukien

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon