Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 24.04.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10, 2. krs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
23 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 § Pöytäkirjan tarkastus
25 § Varhaiskasvatuksen maaliskuun 2013 talous- ja henkilöstöseurannan raportti
26 § Perusopetuksen resurssit lukuvuonna 2013 - 2014
27 § Perusopetuksen maaliskuun 2013 talous- ja henkilöstöseurannan raportti
28 § Opetushallituksen kustannusraportti
29 § Moision koulun ja Paattisten koulun oppilasalueiden yhdistäminen 1.8.2013 lukien

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon