Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 20.03.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10, 2. krs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 § Pöytäkirjan tarkastus
14 § Operatiiviset palvelutuotantosopimukset vuodelle 2013 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisissä palveluissa
15 § Varhaiskasvatuksen resurssitarpeet varhaiskasvatuspalvelutarjonnan lisäämiseksi
16 § Valtion erityisavustus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi lukuvuodelle 2013 - 2014
17 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
18 § Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen käyttö 2013 - 2014
19 § Opetushallituksen kustannusraportti
20 § Saapuneet päätökset
22 § Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteuma vuonna 2012

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon