Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta9019.06.2019

8005-2019 (00 01 05)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalon selvityspyyntö

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 90

Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo 19.6.2019:

 

Sivistystoimialla on jatkuvasti käynnissä erilaista hanke- ja projektitoimintaa niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisen asteen koulutuksissakin.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tulisi tuoda ennen vuoden 2020 talousarvion hyväksyntää yksityiskohtainen selvitys kaikista sivistystoimialan hankkeista ja projekteista sekä niiden rahoituksesta; paljonko kuhunkin hankkeeseen saadaan ulkopuolista rahoitusta ja mikä on kaupungin osuus ja omavastuu rahoituksista. Lisäksi tulisi arvioida kunkin hankkeen/projektin vaikuttavuutta.

 

Päätös          Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti lähettää selvityspyynnön valmisteltavaksi.

Jakelu

valpParantainen Anu